Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Aktualności

Ceny prądu w górę, rentowność inwestycji też w górę – farmy fotowoltaiczne podbijają rynek

22 sierpnia 2023

Eksperci są zgodni, że trend wzrostu cen energii utrzyma się jeszcze przez kilka – kilkanaście lat. Długo oczekiwane przechodzenie na OZE właśnie się dzieje, farm fotowoltaicznych przybywa, więc inwestorzy też chcą być częścią tego biznesu. Jakie mają możliwości w Polsce odpowiada Henryk Wawrzyński, Investment Manager Pracowni Finansowej.

Rosnąca rentowność wraz ze wzrostem cen prądu wydaje się bardzo istotnym argumentem dla tego typu inwestycji, ale co jeszcze?

Oprócz rosnącej rentowności w miarę wzrostu cen prądu, istnieje wiele innych istotnych argumentów przemawiających za inwestycjami w odnawialne źródła energii (OZE).

Ochrona środowiska: Odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna czy wiatrowa, generują znacznie mniejszą ilość szkodliwych gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń w porównaniu do konwencjonalnych źródeł, co przyczynia się do ograniczenia negatywnego wpływu na klimat i środowisko.
Długoterminowe działanie: Zasoby odnawialne, takie jak słońce i wiatr, są praktycznie niewyczerpalne i dostępne w naturalny sposób. W przeciwieństwie do konwencjonalnych źródeł energii, które opierają się na surowcach kopalnych, OZE pozostaną dostępne przez długie lata.
Różnorodność energetyczna: Inwestycje w różne formy OZE pozwalają na dywersyfikację źródeł energii w systemie energetycznym, co z kolei zwiększa odporność na ewentualne zakłócenia dostaw i zmiany cen surowców.
Tworzenie miejsc pracy: Rozwój OZE stwarza liczne miejsca pracy w dziedzinach takich jak projektowanie, produkcja, instalacja, serwis i obsługa urządzeń oraz badania i rozwój, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego.
Uniezależnienie energetyczne: Korzystanie z OZE zmniejsza zależność od importu surowców energetycznych, co poprawia bezpieczeństwo energetyczne kraju.
Odpowiedzialne inwestowanie: Inwestycje w OZE są stworzone dla inwestorów i firm, które są zainteresowane działaniami zgodnymi z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Reputacja i zaangażowanie społeczne: Firmy oraz instytucje, które inwestują w OZE, mogą zyskać na swojej reputacji, pokazując zaangażowanie w walce ze zmianami klimatu i ochronę środowiska.

Realna wartość: Inwestycje w przemysłowe farmy słoneczne to sposób na pasywne źródło dochodu, dywersyfikację portfela oraz lokowanie kapitału w realny biznes.


Wszystkie te czynniki razem składają się na argumenty przemawiające za inwestowaniem w OZE, które mają potencjał nie tylko ekonomiczny, ale również społeczny, ekologiczny i biznesowy.

Inwestycje w farmy fotowoltaiczne charakteryzują się podwyższonym poziomem bezpieczeństwa. Jak przedstawia się sytuacja rynkowa tego biznesu w Polsce?

Bezpieczeństwo inwestycji w przemysłowe farmy słoneczne w Polsce wynika z:

Niskich kosztów eksploatacji: atutem farm fotowoltaicznych są stosunkowo niskie koszty utrzymania w porównaniu do innych źródeł wytwarzania energii, ponieważ większość kosztów związanych z fotowoltaiką dotyczy początkowych nakładów inwestycyjnych. 

Długiej żywotności paneli fotowoltaicznych: Panele fotowoltaiczne mogą działać przez wiele lat (zazwyczaj mają gwarancję sprawności na około 20-25 lat), co zapewnia długotrwałe korzyści finansowe. 

Wysokiej przewidywalności produkcji: Produkcja energii z paneli fotowoltaicznych jest bezpośrednio związana z cyklem dziennej i rocznej ekspozycji na światło słoneczne. To regularne i powtarzalne zjawisko pozwala na prognozowanie przyszłej produkcji energii elektrycznej. Do gry wchodzi też sztuczna inteligencja i specjalne algorytmy, dzięki którym jesteśmy w stanie precyzyjnie prognozować przyszłą produkcję z farmy fotowoltaicznej.   W naszych warunkach bardziej sprawdzają się prognozy dotyczące nasłonecznienia niż wietrzności. To dobra informacja dla inwestorów, którzy lubią stabilność.

Niskiego ryzyka przerwania całkowitej produkcji: Najczęstsze awarie na farmie PV dotyczą małych jej fragmentów lub elementów. Reszta instalacji może nadal produkować energię, podczas gdy uszkodzone elementy będą czekały na naprawę lub wymianę. Ponadto, awarie w instalacjach fotowoltaicznych są relatywnie rzadkie, ponieważ nie posiadają one ruchomych części, które łatwiej ulegają uszkodzeniu i zużyciu. Dodatkowo, dzięki nowoczesnym systemom monitorowania, technicy są w stanie śledzić 24h na dobę wydajność pracy paneli, zbierać szczegółowe dane z pracy całej instalacji i reagować, jeśli zachodzi taka potrzeba.   

Niskich kosztów ubezpieczenia tego ryzyka: Ze względu na niską szkodowość, w ostatnim czasie koszt ubezpieczenia dla instalacji fotowoltaicznych spadł o ponad połowę. W związku z tym, że przypadku uszkodzenia instalacji nie działa tylko fragment farmy, również koszty utraconych korzyści są niższe i one również podlegają ubezpieczeniu 

Dodatkowych zabezpieczeń: Farmy PV, z reguły są stawiane na gruntach dzierżawionych, ale w naszej ofercie znajduje się obecnie wyjątkowy projekt z gruntem należącym do spółki, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie inwestycji i podnosi poziom bezpieczeństwa inwestycji do „wysokiego”. Gdyby nawet z jakiegoś powodu farma zaprzestała produkcji energii, oprócz elementów elektrowni i wartości niematerialnych w majątku spółki pozostaje grunt przemysłowy, wyceniany obecnie na 2 mln. PLN, który można sprzedać i podzielić środki pomiędzy inwestorów.

Czy inwestowanie w farmy fotowoltaiczne jest proste?

Inwestowanie w farmy fotowoltaiczne czy też inne projekty z portfolio Pracowni Finansowej jest banalnie proste i można to zrobić praktycznie nie wychodząc z domu. Większość zagadnień technicznych i modelu biznesowego omawiane jest na cyklicznie organizowanych webinarach, prowadzonych przez samego prezesa Pracowni Finansowej Tomasza Wiśniewskiego. Każda osoba, która dysponuje kapitałem ok 60 000 PLN może napisać do nas na adres: inwestycje@pracownia-finansowa.pl lub zadzwonić pod numer tel. 22 122 81 82, pod którym uzyska informacje na temat dostępnych projektów.

Zatem w co zainwestować? Jakie projekty są dostępne w ofercie PF i ile mogą zarobić inwestorzy?

Aktualnie oferujemy możliwość nabycia udziałów w powstającej farmie PV3 o mocy 6,27MW. Inwestycja jest pierwszym projektem w naszym portfolio, który otrzymał finansowanie z NFOŚ, co skokowo podniesie rentowność inwestycji po spłacie pożyczki do funduszu, i w którym zostaną zastosowane najnowszej technologii panele fotowoltaiczne Bifacial (dwustronne) o mocy 575MW. Panele tego typu wykazują się wyższą sprawnością, co przekłada się na większą produkcję, a ta na wyższą rentowność. 

Druga, dostępna równolegle propozycja inwestycji w przemysłową fotowoltaikę, to projekt PV7. Ta inwestycja skierowana jest do osób, które szukają możliwości przystąpienia do już działającej elektrowni słonecznej, która generuje przychody dla udziałowców. Wyjątkowe w tej inwestycji jest to, że działka na której została wybudowana elektrownia należy do spółki, a co za tym idzie – pośrednio do Wspólników. Zapraszamy do kontaktu i rejestracji na webinary!

Przeczytaj także

Energetyka wiatrowa w obecnej sytuacji związanej z inwazją Rosji na Ukrainę stanowi element, który może pomóc skutecznie odsunąć Rosję od Europy. Polska zwraca się coraz bardziej przychylnie ku inwestycjom w alternatywne dla węgla, ropy i gazu, źródła energii, a wyniki wietrzności dają potwierdzenie potencjału tego runku. W pierwszym kwartale tego roku uruchomione elektrownie wiatrowe grupy INWE odnotowały ogólną, rekordową dostępność średnią na poziomie 95,6%. Partner branżowy pracuje intensywnie nad uruchomieniem kolejnych turbin m.in. w projektach EEW13, EEW17, EEW25.

W dniu 20 kwietnia w ekskluzywnych wnętrzach salonu Balamonte w Warszawie odbył się panel dyskusyjny z transmisją on-line pt. ‘Inwestycje w OZE nie tylko dla milionerów’. Uczestnikami wydarzenia byli m.in. przedstawiciele Pracowni Finansowej oraz gość specjalny – Pan Janusz Piechociński – ekonomista, poseł na Sejm, były wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Gospodarki, aktualnie Prezes Izby Przemysłowo Handlowej Polska-Azja.

10.10 godz. 20:00