Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Ceny prądu w górę, rentowność inwestycji też w górę – farmy fotowoltaiczne podbijają rynek


Eksperci są zgodni, że trend wzrostu cen energii utrzyma się jeszcze przez kilka – kilkanaście lat. Długo oczekiwane przechodzenie na OZE właśnie się dzieje, farm fotowoltaicznych przybywa, więc inwestorzy też chcą być częścią tego biznesu. Jakie mają możliwości w Polsce odpowiada Henryk Wawrzyński, Investment Manager Pracowni Finansowej.

Rosnąca rentowność wraz ze wzrostem cen prądu wydaje się bardzo istotnym argumentem dla tego typu inwestycji, ale co jeszcze?

Oprócz rosnącej rentowności w miarę wzrostu cen prądu, istnieje wiele innych istotnych argumentów przemawiających za inwestycjami w odnawialne źródła energii (OZE).

Ochrona środowiska: Odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna czy wiatrowa, generują znacznie mniejszą ilość szkodliwych gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń w porównaniu do konwencjonalnych źródeł, co przyczynia się do ograniczenia negatywnego wpływu na klimat i środowisko.
Długoterminowe działanie: Zasoby odnawialne, takie jak słońce i wiatr, są praktycznie niewyczerpalne i dostępne w naturalny sposób. W przeciwieństwie do konwencjonalnych źródeł energii, które opierają się na surowcach kopalnych, OZE pozostaną dostępne przez długie lata.
Różnorodność energetyczna: Inwestycje w różne formy OZE pozwalają na dywersyfikację źródeł energii w systemie energetycznym, co z kolei zwiększa odporność na ewentualne zakłócenia dostaw i zmiany cen surowców.
Tworzenie miejsc pracy: Rozwój OZE stwarza liczne miejsca pracy w dziedzinach takich jak projektowanie, produkcja, instalacja, serwis i obsługa urządzeń oraz badania i rozwój, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego.
Uniezależnienie energetyczne: Korzystanie z OZE zmniejsza zależność od importu surowców energetycznych, co poprawia bezpieczeństwo energetyczne kraju.
Odpowiedzialne inwestowanie: Inwestycje w OZE są stworzone dla inwestorów i firm, które są zainteresowane działaniami zgodnymi z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Reputacja i zaangażowanie społeczne: Firmy oraz instytucje, które inwestują w OZE, mogą zyskać na swojej reputacji, pokazując zaangażowanie w walce ze zmianami klimatu i ochronę środowiska.

Realna wartość: Inwestycje w przemysłowe farmy słoneczne to sposób na pasywne źródło dochodu, dywersyfikację portfela oraz lokowanie kapitału w realny biznes.


Wszystkie te czynniki razem składają się na argumenty przemawiające za inwestowaniem w OZE, które mają potencjał nie tylko ekonomiczny, ale również społeczny, ekologiczny i biznesowy.

Inwestycje w farmy fotowoltaiczne charakteryzują się podwyższonym poziomem bezpieczeństwa. Jak przedstawia się sytuacja rynkowa tego biznesu w Polsce?

Bezpieczeństwo inwestycji w przemysłowe farmy słoneczne w Polsce wynika z:

Niskich kosztów eksploatacji: atutem farm fotowoltaicznych są stosunkowo niskie koszty utrzymania w porównaniu do innych źródeł wytwarzania energii, ponieważ większość kosztów związanych z fotowoltaiką dotyczy początkowych nakładów inwestycyjnych. 

Długiej żywotności paneli fotowoltaicznych: Panele fotowoltaiczne mogą działać przez wiele lat (zazwyczaj mają gwarancję sprawności na około 20-25 lat), co zapewnia długotrwałe korzyści finansowe. 

Wysokiej przewidywalności produkcji: Produkcja energii z paneli fotowoltaicznych jest bezpośrednio związana z cyklem dziennej i rocznej ekspozycji na światło słoneczne. To regularne i powtarzalne zjawisko pozwala na prognozowanie przyszłej produkcji energii elektrycznej. Do gry wchodzi też sztuczna inteligencja i specjalne algorytmy, dzięki którym jesteśmy w stanie precyzyjnie prognozować przyszłą produkcję z farmy fotowoltaicznej.   W naszych warunkach bardziej sprawdzają się prognozy dotyczące nasłonecznienia niż wietrzności. To dobra informacja dla inwestorów, którzy lubią stabilność.

Niskiego ryzyka przerwania całkowitej produkcji: Najczęstsze awarie na farmie PV dotyczą małych jej fragmentów lub elementów. Reszta instalacji może nadal produkować energię, podczas gdy uszkodzone elementy będą czekały na naprawę lub wymianę. Ponadto, awarie w instalacjach fotowoltaicznych są relatywnie rzadkie, ponieważ nie posiadają one ruchomych części, które łatwiej ulegają uszkodzeniu i zużyciu. Dodatkowo, dzięki nowoczesnym systemom monitorowania, technicy są w stanie śledzić 24h na dobę wydajność pracy paneli, zbierać szczegółowe dane z pracy całej instalacji i reagować, jeśli zachodzi taka potrzeba.   

Niskich kosztów ubezpieczenia tego ryzyka: Ze względu na niską szkodowość, w ostatnim czasie koszt ubezpieczenia dla instalacji fotowoltaicznych spadł o ponad połowę. W związku z tym, że przypadku uszkodzenia instalacji nie działa tylko fragment farmy, również koszty utraconych korzyści są niższe i one również podlegają ubezpieczeniu 

Dodatkowych zabezpieczeń: Farmy PV, z reguły są stawiane na gruntach dzierżawionych, ale w naszej ofercie znajduje się obecnie wyjątkowy projekt z gruntem należącym do spółki, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie inwestycji i podnosi poziom bezpieczeństwa inwestycji do „wysokiego”. Gdyby nawet z jakiegoś powodu farma zaprzestała produkcji energii, oprócz elementów elektrowni i wartości niematerialnych w majątku spółki pozostaje grunt przemysłowy, wyceniany obecnie na 2 mln. PLN, który można sprzedać i podzielić środki pomiędzy inwestorów.

14.03 godz. 20:00