Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Rozbijamy mity o elektrowniach wiatrowych


W dzisiejszych czasach, kiedy rosnąca świadomość ekologiczna sprawia, że inwestowanie w odnawialne źródła energii jest coraz bardziej dyskutowanym tematem a elektrownie wiatrowe stają się często omawianym rozwiązaniem. Niemniej jednak, istnieje wiele mitów, które otaczają tę formę energii, co może wprowadzić w błąd potencjalnych inwestorów. W tym artykule przeanalizujemy te mity i przedstawimy prawdziwe fakty, które zainteresują osoby prowadzące inwestowanie w elektrownie wiatrowe.

Mit 1: Elektrownie wiatrowe są nieregularne i nieskuteczne.

Jednym z częstych mitów jest twierdzenie, że elektrownie wiatrowe są niestabilne i nieefektywne. W rzeczywistości, dzięki postępowi technologicznemu, nowoczesne elektrownie wiatrowe są zdolne do generowania energii praktycznie przez cały rok, wykorzystując nawet niewielkie wiatry. Raport opublikowany przez Międzynarodową Agencję Energii (International Energy Agency, IEA) wskazuje, że elektrownie wiatrowe mogą wytwarzać energię nawet do 90% czasu, co stanowi znaczną poprawę w porównaniu z wcześniejszymi modelami, które działały tylko w obecności silnych wiatrów. Warte zauważenia jest, że o każdym OZE pisze się podobne informacje, by stworzyć wrażenie, że to fanaberia a nie droga do transformacji.

Wydajne wiatraki to ważny element nowoczesnej sieci OZE

Mit 2: Inwestowanie w elektrownie wiatrowe jest kosztowne i nierentowne

Często słyszy się opinie, że inwestowanie w elektrownie wiatrowe jest kosztowne i nieopłacalne. Jednakże elektrownie wiatrowe mogą być bardzo opłacalne. Koszty produkcji energii wiatrowej stale maleją, a wielkość skalowanego projektu może znacznie zredukować koszty instalacji i eksploatacji. Wzrastająca liczba aut elektrycznych dodatkowo zwiększy zapotrzebowanie na energię elektryczną i może windować cenę prądu. Samochody to nie jedyny czynnik, energii potrzebują obecnie wszystkie sektory gospodarki np. ogrzewanie budynków, pompy ciepła czy centra danych. Eksperci prognozują dalszy wzrost światowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Dodatkowo, inwestycje w OZE mogą kwalifikować się do różnych ulg podatkowych i wsparcia rządowego, co może zwiększyć ich atrakcyjność finansową. Powszechnie stosowane są lepsze warunki finansowania i gwarancje ceny skupu prądu. Polskim przykładem takich praktyk jest bardzo tani kredyt od NFOŚ (Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska), który może być przewagą konkurencyjną kwalifikujących się do niego podmiotów. Bardzo duża część powstających obecnie elektrowni wiatrowych to inicjatywy prywatne, zorientowane na zysk a nie tylko na etyczne inwestowanie. Ciągłe otwieranie nowych projektów to empiryczny dowód na ich opłacalność.

Mit 3: Elektrownie wiatrowe szkodzą środowisku

Jeden z największych mitów dotyczących elektrowni wiatrowych jest twierdzenie, że szkodzą one środowisku przez wysoki ślad węglowy. W rzeczywistości, elektrownie wiatrowe są jednymi z najczystszych źródeł energii, minimalizując emisję szkodliwych gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń. Ponadto, ich wpływ na środowisko naturalne jest znacznie mniejszy niż tradycyjnych elektrowni opalanych paliwami kopalnymi, zarówno podczas budowy, jak i eksploatacji. Badania przeprowadzone przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska potwierdzają, że elektrownie wiatrowe mają znacznie mniejszy negatywny wpływ na ekosystemy niż inne formy energetyki. Niemiecka Agencja Ochrony Środowiska (UBA) podaje, że aby wyprodukować ilość energii konieczną do skonstruowania elektrowni wiatrowych, wymagany jest okres od 2,5 do 11 miesięcy jej pracy, a zwykle działają one 25 a nawet 40 lat. Warto nadmienić, że na terenie Unii Europejskiej przepisy dotyczące recyklingu i składowania zużytych łopat stają się coraz bardziej surowe a rozwiązań ich późniejszego zagospodarowania przybywa. Składowane łopaty nie są zaś toksycznym odpadem, który negatywnie wpływa na środowisko. To wszystko tylko potwierdza, że osoby zainteresowane inwestowaniem w elektrownie wiatrowe bezwzględnie przyczyniają się do ochrony środowiska w nurcie etycznego inwestowania.

Mit 4: Elektrownie wiatrowe są szpecące i hałaśliwe.

Fakty przeczą informacji, że elektrownie wiatrowe są szpecące i hałaśliwe. Nowoczesne projekty elektrowni wiatrowych zostały zaprojektowane z myślą o minimalizowaniu wpływu wizualnego na otoczenie, a generowany przez nie dźwięk jest minimalny i nie stanowi problemu dla ludzi mieszkających w pobliżu. Badania przeprowadzone przez różne instytucje potwierdzają, że poziom hałasu emitowany przez elektrownie wiatrowe jest porównywalny z codziennymi dźwiękami otoczenia. Inwestowanie w elektrownie wiatrowe nie szkodzi mieszkańcom, więc inwestorzy skupieni na inwestowaniu etycznym nie powinni mieć obaw w tym zakresie.

Elektrownie wiatrowe mogą być lokalizowane pomiędzy uprawami rolnymi

Podsumowanie

Elektrownie wiatrowe są często przedstawiane jako rozwiązanie zrównoważonej energetyki, jednakże wokół nich krążą różne mity, które mogą wpłynąć na decyzje inwestycyjne. Warto zwrócić uwagę na fakty i dokładnie przeanalizować za i przeciw przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Poprawna wiedza na temat elektrowni wiatrowych może pomóc w wyeliminowaniu dezinformacji i prowadzić do bardziej racjonalnych decyzji biznesowych. Etyczne inwestycje w odnawialne źródła energii, takie jak elektrownie wiatrowe, mogą przynieść nie tylko korzyści finansowe, ale również przyczynić się do ochrony naszej planety.

Opinia eksperta

Każdy inwestor powinien pamiętać o ryzyku jaki niesie każda forma inwestowania. Jednym ze skutecznych sposób na zmniejszanie ryzyka inwestycji jest współpraca z ekspertami dlatego na koniec poprosiliśmy o wypowiedź eksperta. Pan Marcin Orkisz nadzoruje inwestycje w elektrownie wiatrowe od 2011 roku.

„Energia wiatrowa w różnej postaci jest wykorzystywana przez człowieka od setek lat a nowoczesne wiatraki pracujące w elektrowniach są przyszłością energetyki. Rozwój wiatraków nie wynika z chwilowej mody lub krótkiego trendu ale jest wynikiem cech jakie wykazuje ta technologia czyli opłacalności ekonomicznej i korzystnego bilansu środowiskowego. Uwzględniając raporty branżowe i wymogi regulatorów trudno sobie wyobrazić odwrócenie tego trendu.”

Marcin Orkisz Pracownia Finansowa

Uwaga

Nasi eksperci dnia 18.04.24 o godzinie 20:00 prowadzą webinar „Jak zbudować własną elektrownię wiatrową?”. Zapraszamy do rejestracji: Akademia Inwestowania – Pracownia Finansowa (pracownia-finansowa.pl)