Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Realizacje

Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 12


Elektrownia Wiatrowa 12 jest zlokalizowana w miejscowości Oprzężów, w okolicy Woli Krzysztoporskiej, w województwie łódzkim. Elektrownia działa w oparciu o turbinę wiatrową o mocy 0,85 MW – Gamesa G58. W ramach Grupy PF, eksploatujemy aktualnie (stan na rok 2020), 5 takich maszyn, dla których stworzyliśmy magazyn części zamiennych, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybko usuwać drobne awarie, nie musząc czekać na dostawy części.

Dzięki odpowiedniej strategii biznesowej elektrownia EEW12 została wybudowana jeszcze w 2016 roku, z gwarancją wsparcia na 15 lat, w postaci Zielonych Certyfikatów, w ramach starego systemu wsparcia, mimo ówczesnej zmiany przepisów w Polsce. Projekt zrealizowano w modelu, gdzie 75% kapitału stanowiło finansowanie gotówkowe i w 25% finansowanie pożyczkowe.
Aktualnie umożliwiamy przystąpienie do spółki Inwestorom, którym zależy na dołączeniu do zrealizowanych już, działających projektów, dlatego tworzymy 299 nowych udziałów w spółce. Nowi Wspólnicy mogą dokapitalizować przedsięwzięcie w celu wcześniejszej spłaty pożyczek i podniesienia rentowności projektu. Znaczna poprawa sytuacji w branży, a także udokumentowana historia produkcji, pozwalają uwiarygodnić prognozowaną rentowność tego projektu.

Obecne ceny certyfikatów i energii elektrycznej, przekładają się na zdolność generowania przez spółkę zysku na poziomie ponad 400 000 zł rocznie.

Cena 1 udziału to 5.200 zł. Próg wejścia to 52.000 zł. (10 udziałów), kolejne progi co 10 udziałów.

Rentowność inwestycji przy tej cenie udziału i przy obecnych cenach energii to ok. 8,9% rocznie, w wariancie realnym. Zdaniem ekspertów ceny EE będą w dalszym ciągu rosnąć, podnosząc rentowność i wartość elektrowni wiatrowych.

Rentowność jest liczona na podstawie realnych, historycznie osiąganych wartości produkcyjnych, a nie wind-study, jak to ma miejsce przy nowych projektach.

Relacja TVN24 z wizyty na naszym Dniu Otwartym Elektrowni Wiatrowej (17.12.2015)

Historia inwestycji

26.11.2015 - Doprowadzenie przyłącza energetycznego do elektrowni wiatrowej
16.12.2015 - Odbiór Techniczny Infrastruktury Elektroenergetycznej
18.12.2015 - Montaż turbiny wiatrowej Gamesa G58
30.12.2015 - Rozpoczęcie rozruchu technologicznego
15.02.2016 - Zakończenie przebudowy drogi gminnej
23.02.2016 - Wniosek do PINB i audyt techniczny
27.06 godz. 20:00