Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Aktualności

Inwestycja Roku ’22 – fenomen farm słonecznych

24 marca 2023

Inwestorzy PF ulokowali w 2022 roku rekordową kwotę 33 milionów PLN w projektach farm słonecznych. Przejęły one w dużym stopniu rolę bezpiecznych składników portfela, w miejsce projektów deweloperskich, zmagających się wówczas z zawirowaniami na rynku kredytów. Co jeszcze stoi za fenomenem inwestycji w farmy słoneczne?

Atrakcyjność projektów przemysłowej fotowoltaiki z portfolio Pracowni Finansowej wynika z prostszego procesu inwestycyjnego, ale również ze strategii biznesowej. Są to projekty posiadające warunki przyłączenia, w których zastosowano fabrycznie nowe urządzenia z gwarancją na 25 lat. Charakteryzują się niską awaryjnością i możliwością ubezpieczenia ciągłości produkcji.

Aktualnie inwestorzy mogą jeszcze dołączyć do inwestycji w farmę słoneczną PV3 w Orzechowie. Parametry projektu:

Próg wejścia: 72.500 zł. w pakiecie VIP: 390.000 zł.

Cena 1 udziału: 7 250 zł (min. 10 u), VIP: 6 500 zł (min 60 u)

Liczba udziałów w cenie VIP ograniczona.

Prognozowana rentowność: 13,4% rocznie, w pakiecie VIP: 15%

(Przy cenie energii 700zł/MWh)

Inwestycja PV3 – Orzechowo 1 otrzymała finansowanie z NFOŚiGW, co długoterminowo, znacznie podniesie rentowność projektu i jest potwierdzeniem jego pozytywnej weryfikacji przez Fundusz.


Aktualnie WIBOR 3M jest wysoki, ale w kolejnych latach z dużym prawdopodobieństwem znacznie spadnie, co również wpłynie na zwiększenie rentowność. Marża ponad WIBOR to zaledwie 0,5% rocznie. Po upływie 15 lat i spłacie pożyczki, rentowność wzrośnie o około 5pp bo z kosztów operacyjnych odejdzie rata odsetkowa i kapitałowa. Dodatkowo warunki pożyczki przewidują umorzenie 1 mln. zł przy regularnej spłacie rat. Ta kwota zostanie rozdzielona na wszystkich udziałowców zgodnie z udziałem w spółce.

Dlaczego warto zainwestować w farmę słoneczną w modelu crowdfundingowym?

 • Podwyższony poziom bezpieczeństwa – prosty proces budowy i eksploatacja
 • Wysoka przewidywalność produkcji
 • Wysoki poziom dostępności, niska awaryjność
 • Niskie ryzyko przerwania produkcji i niskie koszty ubezpieczenia tego ryzyka (wartości odtworzeniowej i utraconych korzyści podczas likwidacji szkody)
 • Fabrycznie nowy sprzęt, najnowszej generacji
 • Ochrona kapitału przed inflacją – wzrost cen energii = wzrost rentowności i wartości spółki
 • Zyski zachowują wartość nabywczą mimo spadku wartości pieniądza
 • Inwestycja w Realną Wartość – nośnik wartości
 • Pasywne źródło dochodu

Odnawialne źródła energii to odpowiedzialne inwestowanie, z dbałością o ekologię:

 • Wsparcie poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju
 • Wzrost zamożności kraju – brak konieczności płacenia za paliwa kopalne z zagranicy
 • Ochrona środowiska i jakości powietrza

Sprawdź jak czerpać dochód z fotowoltaiki bez działki i dachu podczas webinaru LIVE:

REJSTRACJA >>

Przeczytaj także

Energetyka wiatrowa w obecnej sytuacji związanej z inwazją Rosji na Ukrainę stanowi element, który może pomóc skutecznie odsunąć Rosję od Europy. Polska zwraca się coraz bardziej przychylnie ku inwestycjom w alternatywne dla węgla, ropy i gazu, źródła energii, a wyniki wietrzności dają potwierdzenie potencjału tego runku. W pierwszym kwartale tego roku uruchomione elektrownie wiatrowe grupy INWE odnotowały ogólną, rekordową dostępność średnią na poziomie 95,6%. Partner branżowy pracuje intensywnie nad uruchomieniem kolejnych turbin m.in. w projektach EEW13, EEW17, EEW25.

Inwestując w nośniki wartości, inwestujemy w projekty posiadające konkretną wartość materialną. Do takich inwestycji możemy zaliczyć także ekologiczne elektrownie, które jako potężne instalacje zarabiają na produkcji energii, wykorzystując do tego naturalne zasoby jak wiatr czy słońce. Inwestorzy dostrzegają coraz więcej zalet tego typu inwestycji, a podczas webinarów LIVE zadają wiele dodatkowych pytań ekspertom. Odpowiedzi na najbardziej nurtujące z nich przedstawiamy poniżej.

W dniu 20 kwietnia w ekskluzywnych wnętrzach salonu Balamonte w Warszawie odbył się panel dyskusyjny z transmisją on-line pt. ‘Inwestycje w OZE nie tylko dla milionerów’. Uczestnikami wydarzenia byli m.in. przedstawiciele Pracowni Finansowej oraz gość specjalny – Pan Janusz Piechociński – ekonomista, poseł na Sejm, były wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Gospodarki, aktualnie Prezes Izby Przemysłowo Handlowej Polska-Azja.

Okazja inwestycyjna
Zapraszamy do nowego projektu inwestycyjnego w farmę PV w Orzechowie o łącznej mocy 6,27 MW.
Inwestuj od: 70.000 zł. lub w pakiecie VIP: 300.000 zł. (liczba udziałów w pakiecie VIP ograniczona)
Prognozowana rentowność: 11,8% rocznie, w pakiecie VIP: 13,8%
Okazja tylko dla pierwszych 2500 udziałów...

27.06 godz. 20:00