Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Przegląd aktualności z sektora OZE – Piotr Rusinowski


Na tapecie branży odnawialnych źródeł energii przede wszystkim nowa dyrektywa. RED III rozgrzewa rynek OZE i ma zwiększyć tempo jego rozwoju w Polsce. Jakie są założenia przygotowane przez Parlament Europejski oraz których aktualności nie można przegapić w OZE, odpowiada Piotr Rusinowski z Pracowni Finansowej.

O co chodzi w dyrektywie RED III i czym różni się od RED II w odniesieniu do OZE?

Dyrektywa RED III to nowa unijna dyrektywa dotycząca odnawialnych źródeł energii (OZE), która została przyjęta w październiku 2023 roku. Jej głównym celem jest zwiększenie udziału zielonej energii w całej Uni Europejskiejw celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. W odróżnieniu od dyrektywy RED II, RED III wprowadza bardziej ambitny cel, który zakłada, że do 2030 roku co najmniej 42,5% energii w UE będzie pochodzić z OZE, podczas gdy RED II zakłada ten cel na poziomie 32%. Ponadto, RED III kładzie większy nacisk na wykorzystanie OZE w sektorze ciepłownictwa i chłodnictwa, gdzie OZE mają wytwarzać 49% energii w budynkach, a zwłaszcza w mikroinstalacjach fotowoltaicznych i pompach ciepła w budynkach jednorodzinnych. Dyrektywa RED III wprowadza również uproszczone procedury środowiskowe oraz wsparcie dla inwestycji związanych z OZE, co ma przyśpieszyć rozwój sektora. Warto zauważyć, że dyrektywa stanowi kroki Unii Europejskiej w kierunku zwiększenia zrównoważonej produkcji energii i redukcji emisji CO2.

Nowe przepisy dają niezłego kopa na rozpęd firmom, które od lat angażują się w rozwój OZE w Polsce. Jakie panują nastroje w branży?

Branża zwraca uwagę, że Polska ma znaczny potencjał do rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym wiatraków na lądzie i na morzu oraz elektrowni słonecznych. Najistotniejszą sprawą dla inwestorów jest uproszczenie inwestycji w OZE, poprzez wyznaczenie specjalnych stref i uproszczenie decyzji środowiskowych. Przede wszystkim inwestorzy czekają na modernizację sieci energetycznej, która pozwoli na zwiększenie możliwości przyłącza dla nowopowstałych projektów. 

Jak to się przełoży na wyniki inwestycyjne w branży OZE? Czy już się może przekłada? 

Regulacja dotyczy głównie przyszłych inwestycji, jednak nastrój zwiększenia nacisku na transformację energetyczną w kierunku OZE, udziela się także inwestorom finansującym bieżące projekty. Zapotrzebowanie na energię w najbliższych dziesięcioleciach będzie tylko rosło przez rozwój elektromobilności, ogrzewanie pompami ciepła i ogólną elektryfikację całej gospodarki. Aby przejść w 100% na OZE, potrzebujemy, aby w Polsce dostawiono 30.000 wiatraków o mocy 2MW każdy, 17.000 farm słonecznych o mocy 6,5MW, plus 5000 wiatraków na morzu o mocy 5MW każdy. Przy obowiązujących przepisach jest to niemożliwe, zatem każda działająca instalacja lub taka, która posiada już warunki przyłączenia to dobro narodowe. Długo jeszcze zapotrzebowanie będzie przekraczało możliwości wytwarzania przez nie energii.