Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Aktualności

Zainwestuj w 100-metrową elektrownię wiatrową o mocy 1,5 MW!

17 marca 2020

Nowy projekt inwestycyjny w portfolio Grupy Pracownia Finansowa dotyczy budowy 100-metrowej elektrowni wiatrowej o mocy 1,5 MW amerykańskiego producenta GE. Projekt dołączył do oferty z kolejnym numerem przeznaczonym dla Ekologicznej Elektrowni Wiatrowej – EEW24.

Turbina została zakontraktowana dla projektu i jest już przetransportowana do Polski. Rozpoczęcie realizacji budowy, wynikające ze schematu inwestycji, zostało zaplanowane na III kwartał 2020 roku. Aktualnie można dołączyć do projektu i stać się współwłaścicielem elektrowni wiatrowej, wspierając w ten sposób walkę o czyste powietrze!

Jak wygląda proces inwestycyjny?

Do projektu inwestycyjnego EEW24 można dołączyć poprzez objęcie udziałów w spółce celowej, w modelu crowdfundingu udziałowego. Spółka powoływana jest specjalnie dla tego projektu, a jej głównym celem jest wybudowanie elektrowni wiatrowej w modelu „pod klucz“. Inwestor, będący Wspólnikiem w dedykowanej spółce, staje się współwłaścicielem elektrowni wiatrowej. Zyski w spółce generuje produkcja zielonej energii elektrycznej przez cały okres eksploatacji turbiny.

Rentowność inwestycji w elektrownię wiatrową EEW24

Turbina wiatrowa została zakupiona w korzystnej cenie, co wynika z realizacji projektu z wykorzystaniem urządzenia z rynku wtórnego bezpośrednio od producenta. Dzięki temu projekt może generować atrakcyjne stopy zwrotu, nie korzystając z systemu wsparcia OZE, dotacji, ani finansowania bankowego. Przy uwzględnieniu dostępnych na dany moment możliwości finansowania, strategia biznesowa zakłada także cykliczną wymianę turbiny na nowocześniejszą i wydajniejszą. Te czynniki pozwalają prognozować wzrost rentowności i wartości spółki, w zależności od wdrażanych rozwiązań.

Dla kogo projekt EEW24 będzie odpowiednią inwestycją alternatywną?

Założenia projektu zostały przygotowane z myślą o tych Inwestorach, którzy poszukują alternatywnych propozycji inwestycyjnych i zależy im na wspieraniu projektów ekologicznych. Inwestycje w elektrownie wiatrowe z Grupą Pracownia Finansowa stanowią pasywną formę dochodu poprzez założenia wynikające ze strategii biznesowej projektu. Udziały w spółce celowej są dziedziczone, mogą być sprzedane lub podarowane. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Inwestor będący Wspólnikiem na mocy Aktu Notarialnego staje się pośrednio współwłaścicielem majątku spółki i może mieć wpływ na kluczowe decyzje w spółce.

Dlaczego energetyka wiatrowa?

Rosnące ceny energii elektrycznej, obowiązek produkcji prądu z odnawialnych źródeł determinowany przez Unie Europejską, a przy tym coraz większe zapotrzebowanie świata na elektryczność, sprawiają, że elektrownie wiatrowe znów mogą być brane pod uwagę jako atrakcyjne aktywa inwestycyjne z perspektywą zysku. Dodatkowo stajemy w obliczu pogarszającej się jakości powietrza, która jest już problemem globalnym. Odnawialne źródła energii stają się koniecznością, jeśli mamy na uwadze poprawę jakości życia naszego, naszych dzieci i następnych pokoleń.

Jeśli masz wybór, wybierz odpowiedzialnie

Energetyka wiatrowa to ekologiczny biznes, który może funkcjonować przez długie lata. Jedna elektrownia wiatrowa typu GE o mocy 1,5MW produkuje 3475 MWh energii elektrycznej rocznie, umożliwiając zasilenie 1900 gospodarstw domowych i zapobiegając emisji 158 ton dwutlenku węgla do atmosfery. Inwestycje w elektrownie wiatrowe są zatem propozycją dla świadomych Inwestorów, którzy dokonując wyboru w zakresie możliwości ulokowania nadwyżek kapitału, rozważając różne projekty inwestycyjne, mogące generować porównywalne stopy zwrotu, kierują się wysokim poczuciem odpowiedzialności ekologicznej.

Sprawdź szczegółowe parametry dla tego projektu inwestycyjnego, próg wejścia, schemat inwestycyjny oraz prognozowaną rentowność na stronie Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 24 – skorzystaj Ty i czyste powietrze!

Przeczytaj także

W minionym roku Polska nie zdążyła spełnić dyrektyw Unii Europejskiej związanych z Pakietem Klimatyczno-Energetycznym. Rząd stara się więc szukać strategii ratunkowych oraz skutecznych sposobów na wyjście z tej sytuacji. Czy właśnie teraz nadchodzi dobry czas dla elektrowni wiatrowych? Przedstawiamy opinie oraz plany ekspertów Pracowni Finansowej na 2020 rok.

Jednym z popularniejszych, ale niezwykle szkodliwych mitów jest stwierdzenie, że elektrownie wiatrowe powodują hałas przeszkadzający w codziennym życiu. Absolutnie nie trzeba się tego obawiać! Dzięki odpowiednim regulacjom prawnym odnośnie budowy w określonych odległościach, ich inwazyjność została zminimalizowana. Wyjaśniamy, jaki dźwięk wydają pracujące wiatraki.

Raporty smogowe nie napawają optymizmem. Zanieczyszczone powietrze jest szkodliwe dla nas i całego środowiska. Widmo katastrofy ekologicznej jest już coraz bardziej rzeczywiste. Unia Europejska stara się wprowadzić odpowiednie zmiany w sposobie prowadzenia gospodarki energetycznej, tak by zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń do atmosfery. Czy się to udaje? Pracownia Finansowa wyjaśnia, jak energetyka wiatrowa sprzyja walce o czyste powietrze.

Nowy projekt inwestycyjny EEW w portfolio Grupy Pracownia Finansowa dotyczy zakupu działającej elektrowni wiatrowej Vestas V66, o mocy 1,75 MW, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Nidzica. Elektrownia, działa od 2015 roku, jej stan techniczny jest bardzo dobry i został potwierdzony pozytywnym audytem naszego serwisu. Elektrownia ma przyznany system wsparcia w formie Zielonych Certyfikatów do 2030 roku.

27.06 godz. 20:00