Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Aktualności

Wiatraki wróciły do gry – 17,6 milionów PLN wypłat zysku do inwestorów w 2022 roku

10 lutego 2023

Inwestycje w elektrownie wiatrowe są obecne w portfolio Pracowni Finansowej od początku działalności. Pierwsi inwestorzy dołączali do projektów jeszcze w 2013 roku. Mimo zawirowań na rynku energetyki odnawialnej w Polsce na przestrzeni lat, aktualne ceny prądu, spowodowały, że inwestorzy uruchomionych projektów odnotowują wyjątkowo atrakcyjne zyski. O sukcesie wypłat w kwocie 17,6 milionów PLN w samym 2022 roku, opowiedział Piotr Rusinowski z Pracowni Finansowej.

Które projekty wygenerowały największe zyski i o jakiej stopie zwrotu możemy tu mówić?

Wszystkie z jedenastu spółek wiatrowych w fazie operacyjnej, zasiliły portfele wspólników wypracowanymi zyskami sięgającymi nawet ponad 30% rocznie w 2022r. Liczymy na kolejne rekordy wypłat 15 kwietnia zgodnie z regułą programu EKO-RENTIER, gdzie zyski z Elektrowni Wiatrowych są wypłacane nawet dwa razy w roku. Obecnie zaczynamy organizowanie zgromadzeń wspólników, na których będą omawiane i akceptowane Sprawozdania Finansowe za miniony rok. Kolejne wypłaty z Elektrowni Wiatrowych do inwestorów będą odbywać się 15 października.

Co spowodowało, że wypłaty z tych projektów zdominowały rok 2022? (stanowiły 70% wszystkich wypłat)

W głównej mierze jest to efekt drastycznego wzrostu cen energii, spowodowanego wdrażaniem procesu uniezależniania się od Rosji i sankcjami nałożonymi na ten kraj, prowadzący wojnę na Ukrainie. Do tej pory była ona jednym z największych eksporterów paliw kopalnych takich jak gaz, węgiel czy ropa naftowa. Teraz wiele państw zdecydowało się na umocnienie swojej niezależności energetycznej poprzez przyspieszenie własnych inwestycji w sektor Energetyki Odnawialnej. Uważam, że chęć uniezależniania się od importu surowców nie osłabnie nawet po zakończonej wojnie. Dobitnie przekonaliśmy się, że lepiej być niezależnym energetycznie, niż zależnym i kiedy raz wybudujemy nowe moce w OZE, nie będziemy już mieli potrzeby kupować węglowodorów z zagranicy w takim stopniu jak dotychczas.

Według danych z Biura Obsługi Inwestora średnia kwota inwestycji w elektrownie wiatrowe w 2022 roku oscylowała na poziomie ok. 150 tys. PLN – co przyciąga inwestorów?

Opinie inwestorów wskazują, że obecnie kieruje nimi chęć posiadania źródła pasywnego dochodu i atrakcyjna stopa zwrotu, ale również poczucie, że pomagają oni chronić środowisko naturalne, które dają im inwestycję w sektor OZE. Ważny jest również niski próg wejścia. Nie muszą inwestować milionów, żeby być współwłaścicielem Elektrowni Wiatrowej. Wystarczy około 70 000 PLN. Część inwestorów wybiera jednak pakiety VIP, które pozwalają im czerpać większy zysk. Coraz częściej spotykamy się też z inwestorami, którzy decydują się na projekty indywidualne. Są to osoby lub firmy, które same mogłyby zorganizować podobne przedsięwzięcie, jednak wolą inwestować pasywnie, w projekt prowadzony przez ekspertów z danej dziedziny. Dzięki temu, uwalniają swój czas, nie zabierając go swojej podstawowej działalności i nie muszą uczyć się nowego biznesu, popełniając błędy początkującego. Nasi inwestorzy wybierają projekty bezobsługowe, bo dzięki nim mogą zajmować się swoją firmą lub hobby. Czyli skupić się na tym co lubią i na czym się najlepiej znają.

Jakie plany na ofertę dla inwestorów w 2023 roku? Na co warto zwrócić uwagę?

Obecnie można dołączyć do jednych z ostatnich elektrowni wiatrowych na rynku pierwotnym, z PnB wydanymi jeszcze przed regułą 10h. po jej poluzowaniu, przygotowanie nowych projektów zajmie kilka lat. W tym czasie Inwestorzy, którzy dołączą do obecnych inwestycji, zdążą pomnożyć kapitał w tempie 17-19% rocznie, dzięki 5 letniemu kontraktowi na odbiór energii, w bardzo atrakcyjnych cenach, podpisanemu przez Grupę. To istny paradoks, że tak dochodowe inwestycje oferują relatywnie wysoki poziom bezpieczeństwa wynikający z kontraktu ze stałą ceną odkupu aż na 5 lat.

W ramach programu EKO-RENTIER mogą oni uzupełnić swój portfel projektem opierającym się o Farmę Słoneczną realizowaną w okolicach Chełmży o mocy 6.27 MW by otrzymywać dodatkowy dochód nawet 4 razy w roku.

Przeczytaj także

Energetyka wiatrowa w obecnej sytuacji związanej z inwazją Rosji na Ukrainę stanowi element, który może pomóc skutecznie odsunąć Rosję od Europy. Polska zwraca się coraz bardziej przychylnie ku inwestycjom w alternatywne dla węgla, ropy i gazu, źródła energii, a wyniki wietrzności dają potwierdzenie potencjału tego runku. W pierwszym kwartale tego roku uruchomione elektrownie wiatrowe grupy INWE odnotowały ogólną, rekordową dostępność średnią na poziomie 95,6%. Partner branżowy pracuje intensywnie nad uruchomieniem kolejnych turbin m.in. w projektach EEW13, EEW17, EEW25.

W dniu 20 kwietnia w ekskluzywnych wnętrzach salonu Balamonte w Warszawie odbył się panel dyskusyjny z transmisją on-line pt. ‘Inwestycje w OZE nie tylko dla milionerów’. Uczestnikami wydarzenia byli m.in. przedstawiciele Pracowni Finansowej oraz gość specjalny – Pan Janusz Piechociński – ekonomista, poseł na Sejm, były wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Gospodarki, aktualnie Prezes Izby Przemysłowo Handlowej Polska-Azja.

10.10 godz. 20:00