Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Aktualności

Pierwsze elektrownie uzyskały koncesję od URE

17 maja 2016

Oficjalnie informujemy iż Urząd Regulacji Energetyki wydał pierwszym elektrowniom Koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w Odnawialnych Źródłach Energii.

Koncesja ta jest pozwoleniem na prawomocne wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł przez spółki EEW7, 8, 11 i 12. Pozwala ona nam na otrzymywanie oraz sprzedaż na rynku świadectw pochodzenia, zwanych potocznie Zielonymi Certyfikatami. W wymienionych spółkach, będą one naliczane za okres wstecz, przez który pracowały elektrownie wiatrowe. Dotychczas spółki bazowały na promesie koncesji natomiast w dniu 16.05. pozwolenie na wytwarzanie energii zostało ostatecznie przypieczętowane.

Droga do uzyskania koncesji

Aby uzyskać promesę od URE, należy spełnić wymagania określone w artykule art. 33 ust. 1 Ustawy – Prawo energetyczne, które mówią o tym, że spółka powinna dysponować odpowiednimi środkami finansowymi, możliwościami technicznymi oraz odpowiednio wykwalifikowaną kadrą pracowniczą (art. 54 Prawa energetycznego). Uzyskanie koncesji związane było z załączeniem wielu niezbędnych dokumentów, m.in. pozwolenia na użytkowanie, protokołu sprawdzenia technicznego urządzeń i dopuszczenie ich do eksploatacji przez zakład energetyczny oraz serwis techniczny elektrowni wiatrowych, umowę przyłączeniową do sieci czy protokół sprawdzenia prawidłowości działania układów pomiarowo-rozliczeniowych dla zielonej energii.

Tym samym, spełniwszy wszystkie wymogi wynikające z przepisów prawa, znaleźliśmy się w bazie przedsiębiorstw posiadających koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej prowadzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki .

Przeczytaj także

W parku wiatrowym w Oprzężowie zostały zainstalowane kamery, które obserwują pracę naszych 4 elektrowni wiatrowych.

Tomasz Kapała został członkiem zespołu Pracowni Finansowej. Odpowiada za dobór nowych projektów i maksymalizację zysków działających.

Relacja z konferencji dla inwestorów PF z udziałem prekursora polskiej energetyki wiatrowej W. Romaniszyna i adwokata BSJP D. Sołtysiaka

Zobacz 2 minutowy film, pokazujący najciekawsze ujęcia, osiągnięcia i wydarzenia z życia Pracowni Finansowej w roku 2015.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

06.12 godz. 20:00