Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Aktualności

Trwają przygotowania do realizacji Ekologicznych Elektrowni Wiatrowych 9, 10, 13, 16 i 17

8 listopada 2016

vestas-v110

1 lipca 2016 roku, z półrocznym opóźnieniem, wszedł w życie IV rozdział ustawy o OZE. Obecnie nadal czekamy na rozporządzenie, które określi warunki i terminy przystąpienia do aukcji na sprzedaż zielonej energii. Aukcje ustalą i zagwarantują poziom wsparcia dla nowych inwestycji w elektrownie wiatrowe na 15 lat, co pozwoli uzyskać finansowanie bankowe, zamówić maszyny i rozpocząć budowę. W międzyczasie organizator inwestycji – Pracownia Finansowa prowadził intensywne przygotowania, które umożliwią najbardziej optymalny scenariusz realizacji wspomnianych projektów.

29 września, złożyliśmy do Urzędu Regulacji Energetyki Wniosek o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji dla instalacji nowych, o mocy powyżej 1 MW. Do wniosku musieliśmy dołączyć pełną dokumentację projektową.  URE musi ocenić czy nasze projekty spełniają wymagania dla projektów, które mogą wziąć udział w aukcji. Odpowiedź powinniśmy dostać do końca tego roku.

We wrześniu i październiku przepisywaliśmy też na poszczególne spółki celowe Pozwolenia na Budowę, umowy i warunki przyłączeniowe, oraz prawa do gruntów. 2 września złożyliśmy w URE wniosek o promesę koncesji na sprzedaż energii elektrycznej dla elektrowni 9, 10, 16 i 17. Dla Elektrowni 13 i 14 promesa koncesji została już wydana w 2015 roku.

Niezależnie od przygotowań do systemu aukcyjnego, 23 września złożyliśmy też wnioski o dotacje z funduszy unijnych dla Ekologicznych Elektrowni Wiatrowych 9, 10, 13, 16 i 17, Ocena wniosków dotacyjnych na etapie formalnym ma potrwać do 60 dni roboczych od zamknięcia naboru, które miało miejsce 23 września.  Szacunkowy termin przyznania dotacji to luty 2017 roku.

Przygotowaliśmy również wnioski o promesy kredytowe, które planujemy złożyć w pierwszej połowie listopada. Promesy będą określać jaką kwotę kredytu faktycznie udzieli naszym spółkom bank, kiedy i na jakich warunkach.

Postępy w realizacji prowadzonych przez nas projektów, jakimi są inwestycje w elektrownie wiatrowe można śledzić na stronie www.ekologicznaelektrownia.pl/realizacje

Przeczytaj także

Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 15, zarabia w oparciu o dwie działające od 4 lat turbiny Vestas V90 2MW. Inwestycja ma przyznany system wsparcia na 15 lat i udokumentowaną produkcję z całego okresu.

Jesteśmy dziś świadkami zmian, do których dojrzewamy, ponieważ nie mamy innego wyjścia. Zmiany klimatu, do których doprowadziły zanieczyszczenia spowodowane działalnością człowieka są faktem, przed którym nie da się uciec.

W sobotę 22.10.2016 r. w hotelu Airport Okęcie w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców.

Ku naszemu zadowoleniu, a przede wszystkim, dzięki naszym ogromnym, codziennym wysiłkom i pokładom energii do działania, nasza firma rozwija się coraz szybciej. Nadszedł czas, aby zmiany organizacyjne podążyły za bieżącymi potrzebami firmy.

2 thoughts on “Trwają przygotowania do realizacji Ekologicznych Elektrowni Wiatrowych 9, 10, 13, 16 i 17

  1. W jakiej formie wypłacany jest zysk z elektrowni i jak planują Państwo zmniejszyć obciążenia podatkowe z tym związane?

    1. Prezydent RP podpisał ustawę zmniejszającą podatek CIT dla małych przedsiębiorców (jakimi są spółki zarządzające poszczególnymi elektrowniami) do 15%. Nowe prawo ma obowiązywać od stycznia 2017r. W tej sytuacji najlepszym sposobem wypłaty środków będzie proporcjonalne umarzanie udziałów należących do wspólników, z zysku opodatkowanego właśnie stawką 15%, przynajmniej do czasu zwrotu wszystkich zainwestowanych pieniędzy Inwestorom. Zwrot zainwestowanych środków nie jest już dodatkowo obciążony podatkiem od zysków kapitałowych. Po wyczerpaniu tej możliwości będziemy szukali kolejnych możliwości zmniejszania obciążeń fiskalnych. Jest to w naszym interesie, ponieważ Pracownia Finansowa, jako udziałowiec każdego z projektów, ma udział w wypracowanym zysku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

25.10 godz. 20:00