Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Aktualności

Rewolucja odnawialnych źródeł energii jeszcze przed nami

25 marca 2020

Stan środowiska naturalnego jest coraz bardziej alarmujący. By uniknąć katastrofy ekologicznej, należy podjąć stanowcze działania. Unia Europejska wystosowała szereg dyrektyw dla krajów członkowskich, które mają na celu ograniczyć emisję CO2 do atmosfery. Czy Polska da radę stać się państwem neutralnym klimatycznie? Wyjaśniamy, dlaczego warto zwrócić uwagę na inwestycje w wiatraki.

Stan polskiej energetyki – czy inwestycje w wiatraki są dobrym wyjściem?

Polska gospodarka opiera się głównie na paliwach kopalnianych – węglu, ropie i gazie. Są one stosunkowo łatwe w transporcie i składowaniu. Niestety, korzystanie z nich wiąże się z wieloma negatywnymi skutkami ubocznymi. Spalanie powoduje emisję CO2, tlenków siarki i azotu, pyłów oraz metali ciężkich. Polska jest jednym z państw, które są uzależnione od korzystania z paliw kopalnych – stanowią one aż 80% źródeł energii w miksie.

Zgodnie z Pakietem Klimatyczno-Energetycznym kraje członkowskie UE miały osiągnąć poziom 20% udziału OZE do 2020 roku. Tymczasem my nie zdołaliśmy zwiększyć udziału OZE nawet do specjalnie obniżonego progu 15%. Do 2030 roku udział ten ma wynosić min. 32%. Już teraz jest mało prawdopodobne, że uda się Polsce go zrealizować. Tymczasem ceny praw do CO2 rosną w bardzo szybkim tempie, co dotyka nas w największym stopniu skoro większość energii produkujemy z węgla. Zdaniem wielu specjalistów jedyną szansą na poprawę tego stanu jest szybki zwrot w kierunku OZE, do którego należą także inwestycje w wiatraki.

Inwestycje w wiatraki szansą na lepszą przyszłość

Złoża paliw kopalnianych zaczynają się wyczerpywać, rosną koszty ich wydobycia dlatego Polska kupuje je coraz częściej za granicą, co wypacza główny argument obrońców energii z węgla jakim jest bezpieczeństwo energetyczne. W połączeniu z rosnącymi cenami praw do emisji CO2, wisi nad nami widmo najdroższych cen prądu w Europie. Tym czasem wiatr, słońce i woda to również nasze rodzime źródła energii, w dodatku odnawialne, więc zapewniają bezpieczeństwo energetyczne kraju na jeszcze wyższym poziomie. Najwyższa pora, byśmy zaczęli brać przykład z naszych sąsiadów oraz innych krajów członkowskich UE. Francuzi, Szwedzi, Niemcy oraz Włosi intensywnie poświęcili się inwestycjom w OZE. Stawianie farm wiatrowych w Polsce niestety utrudnia kilka kwestii. Po pierwsze, ustawa odległościowa z 2016 r. znacznie ograniczyła ilość terenów spełniających wymogi pod budowę. W obliczu zapotrzebowania na OZE, rząd może jednak zmienić to prawo. Po drugie, wytwarzanie prądu zależnego od warunków atmosferycznych wymaga zaplanowania działań umożliwiających magazynowanie wytworzonej energii. Rozwiązaniem może być powstająca europejska supersieć, połączenie wiatraków z szczytowo-pompowymi elektrowniami wodnymi, lub rozwój technologii banków energii, którego jesteśmy już świadkami.

Dlaczego warto zaangażować się w inwestycje w wiatraki?

Grupa Pracownia Finansowa już od kilku lat prowadzi inwestycje w wiatraki. Nieukończone w wyniku zmiany przepisów realizacje zostały stosownie zabezpieczone, dlatego da się je pomyślnie doprowadzić do końca. Planowane są także realizacje na sprzyjających terenach ukraińskich. Takie inwestycje są teraz jednymi z najważniejszych dla podniesienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, dlatego rząd powinien ułatwiać ich realizację. Zaangażowanie w takie projekty staje się coraz bardziej perspektywiczne. To nie tylko coraz bardziej popularny sposób na pomnożenie kapitału, ale też świadoma walka o lepszą przyszłość naszych dzieci, Polski, a także planety.

Przeczytaj także

Nowe dyrektywy Unii Europejskiej zakładają skupienie się na działaniach mających prowadzić do neutralności klimatycznej. Kilka dni temu w Brukseli przedstawiono projekt pierwszego rozporządzenia, podnoszącego cele redukcyjne do 2030 roku z 40% do 55%. Czy Polska jest gotowa na ogromną podwyżkę cen za emisję? Wyjaśniamy, dlaczego eko inwestycje są koniecznością dla Polski!

Nowy projekt inwestycyjny w portfolio Grupy Pracownia Finansowa dotyczy budowy 100-metrowej elektrowni wiatrowej o mocy 1,5 MW amerykańskiego producenta GE. Projekt dołączył do oferty z kolejnym numerem przeznaczonym dla Ekologicznej Elektrowni Wiatrowej – EEW24.

Aplikację można pobrać na każde urządzenie IOS oraz Android (smartfon lub tablet). Jak to działa? Sprawdź!

Mimo upływu lat nadal pokutuje przekonanie, że elektrownie oparte na odnawialnych źródłach energii są mało wydajne, a do tego kosztowne w utrzymaniu. Jak współcześnie wypadają w zestawieniu z tradycyjnymi elektrowniami węglowymi? Porównujemy faktyczne koszty energii wiatrowej i węglowej.

14.02 godz. 20:00