Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Aktualności

Relacja z III Forum Operatorów Farm Wiatrowych

28 marca 2019

W dniach 13-14 marca w Gdańsku odbyło się III Forum Operatorów Farm Wiatrowych, w którym uczestniczył Prezez PFE Tomasz Kapała, odpowiadający w Grupie PF za zarządzanie projektami elektrowni wiatrowych.

Forum określane jest mianem miejsca spotkań ekspertów energetyki wiatrowej i w tym roku w spotkaniu wzięło udział około 260 uczestników, czyli dwukrotnie więcej niż w poprzedniej edycji, co może świadczyć o ożywieniu oraz powiewie optymizmu na rynku wiatrowym w Polsce.

Podczas konferencji poruszone zostały tematy takie jak nowelizacja ustawy OZE i aukcji, kwestie cen energii i Zielonych Certyfikatów w 2019 roku, umów PPA, a także Gwarancji Pochodzenia. Ważnym elementem spotkania było również omówienie sposobów na zwiększenie produkcji.

Nowelizacja ustawy OZE i aukcje

Według informacji uzyskanych podczas Forum nie wcześniej niż do połowy maja powinna być uchwalona nowelizacja Ustawy o OZE, a aukcje powinny odbyć się do końca czerwca 2019 roku. W tym obszarze poruszono również kwestie wolumenu przeznaczonego na aukcje oraz zasad aukcji.

Jak już wcześniej wspominaliśmy Ministerstwo Energii przedstawiło w dniu 28. lutego projekt zmiany ustawy o OZE, który zakłada m.in. szybkie powiększenie mocy źródeł odnawialnych, przede wszystkim wiatraków (74%). Ma on zapobiec konsekwencjom finansowym za nieosiągnięcie przez Polskę celu OZE na 2020 rok.

Planowane aukcje dla elektrowni o łącznej mocy 2500 MW, dają szansę na szybką realizację projektów wiatrowych w Grupie PF posiadających Pozwolenia na Budowę, czyli elektrowni EEW9, EEW10, EEW13, EEW14, EEW16, EEW17, EEW18.

Ceny energii i Zielonych Certyfikatów w 2019 roku

Ponieważ zapotrzebowanie na energię stale rośnie, a szacowana średnia jej cena na 2019 r. wynosi 255 zł / MWh, prognozowany jest roczny wzrost sprzedaży energii elektrycznej do klienta końcowego o 1,5%.

Ze względu na to, że rok 2018 był rokiem wzrostów cen Zielonych Certyfikatów, w 2019 roku możemy spodziewać się spadków cen w tym obszarze, mniej więcej do połowy II kwartału, po czym powinny nastąpić ponowne wzrosty.

Gwarancje Pochodzenia

Po nowelizacji Ustawy OZE cena GP może wzrosnąć nawet do 2 € /MWh, ponieważ w końcu będzie można je sprzedawać do innych krajów UE, gdzie ceny są atrakcyjniejsze niż w Polsce.

Sposoby na zwiększenie produkcji

Podczas konferencji omówione zostały sposoby na zwiększenie produkcji. Jednym z wymienionych sposobów stała się optymalizacja pracy urządzenia w zakresie pomiaru kierunku wiatru na nosie wirnika (opracowanie Windhunter). Większość turbin posiada lekkie 2-3 stopniowe odchylenia od kąta 90 stopni ustawienia na wiatr, co można zmierzyć i dostosować odpowiednio ustawienia turbiny, aby lepiej wykorzystać siłę wiatru.

Innym sposobem jest zmiana w oprogramowaniu sterującym składanie się skrzydeł na podstawie krzywej mocy. Zastosowanie dodatkowego oprogramowania analizującego pracę elektrowni, które wyszukuje wyszukuje informacje wskazujące na nieprawidłowe działanie elementów turbiny lub spadek ich wydajności, czy odchylenie parametrów pracy od ustawień fabrycznych, co może wskazywać na ich zużycie i zbliżającą się awarię, czemu można zapobiec w poprawny sposób analizując dane i podejmując decyzje wyprzedzające.

Wszystkie metody będą analizowane pod kątem możliwości i opłacalności zastosowania ich w elektrowniach wiatrowych Pracowni Finansowej.

Spodziewamy się, że wzrost cen energii wpłynie pozytywnie na rentowność realizowanego obecnie w Grupie PF projektu EEW19, którego strategia zakłada generowanie dwucyfrowych stóp zwrotu wyłącznie ze sprzedaży energii elektrycznej, bez wsparcia kredytem i Zielonymi Certyfikatami.

Zapraszamy po więcej informacji na temat projektu na stronę inwestycja w elektrownię wiatrową EEW19 oraz na webinar, podczas którego omówione zostaną m.in. prognozy rentowności oraz kluczowe czynniki sukcesu inwestycji.

Przeczytaj także

Ministerstwo proponuje w 2019 r. przyznać w drodze aukcji wsparcie dla nowych wiatraków

Inwestycja dotyczy objęcia udziałów w spółce celowej powołanej w celu wybudowania jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2MW

Zapisz się do newslettera i obejrzyj VIDEO za darmo!

W dobie wirtualnych zysków, inżynierii finansowej i spadku zaufania do instytucji finansowych, realna wartość inwestycji takich jak OZE ma szansę ponownie wyznaczać trendy inwestycyjne na kolejne lata

9 lutego godz. 20:00