Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Realizacje

Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 9


Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 9 Sp. Z o.o. powstaje w miejscowości Regnów, w województwie łódzkim. W chwili obecnej ma komplet inwestorów.

W elektrowni zostanie zastosowana turbina 2MW Vestas V110.

Projekt posiada Prawomocne Pozwolenie na Budowę. Planowane uruchomienie: druga połowa 2019 roku.

Historia inwestycji

02.09.2016 - Złożenie wniosku o promesę koncesji z URE

Złożono wniosek o promesę koncesji na produkcję energii elektrycznej w Urzędzie Regulacji Energetyki

23.09.2016 - Złożenie wniosku o dotację

Złożono wniosek o dotację z UE, z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego. Ocena na etapie formalnym ma potrwać do 60 dni roboczych od zamknięcia naboru, które miało miejsce 23.09, następne etapy to ocena merytoryczna i przyznanie dotacji szacunkowy termin to luty 2017.

29.09.2016 - Zgłoszone do URE projekty do preselekcji do aukcji na 2017

Złożono w URE „Wniosek o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji” dla instalacji nowych powyżej 1 MW. URE musi ocenić czy nasze projekty spełniają wymagania projektów, które mogą wziąć udział w aukcji. Odpowiedź powinniśmy dostać w tym roku. Do wniosku trzeba było dołączyć pełną dokumentację projektową.

Wrzesień - październik 2016 - Przepisanie dokumentacji projektowej na spółkę celową

We wrześniu i październiku przepisane zostało na spółkę celową Pozwolenie na Budowę, umowa przyłączeniowa, warunki przyłączeniowe i prawo do gruntu.

Projekt zgłoszony we wrześniu 2018 do konkursu o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiS). Projekt przeszedł do etapu oceny merytorycznej
Przygotowujemy się do złożenia wniosku na pozyskanie finansowania w ramach programu NFOŚiGW Energia Plus.
W dniu 14.06.2019 PGE podpisało aneks do umowy przyłączeniowej z przedłużonym terminem 31.12.2020
10.10 godz. 20:00