Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Realizacje

Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 24


Zapraszamy do nowego projektu EEW24, który polega na budowie 100 – metrowej elektrowni wiatrowej GE, o mocy 1,5 MW, w okolicy miejscowości Łask. Turbina została zakontraktowana i jest już przetransportowana do Polski, termin realizacji – 3 kwartał 2021 roku.

Inwestycja dotyczy objęcia udziałów w spółce celowej powołanej w celu wybudowania jednej elektrowni wiatrowej o mocy 1.5MW w modelu „pod klucz“. Inwestor, stając się współwłaścicielem elektrowni wiatrowej czerpie zyski z produkcji energii elektrycznej przez cały okres eksploatacji turbiny.

Dzięki korzystnej cenie zakupu urządzenia, spółka może generować atrakcyjne stopy zwrotu, nie korzystając z systemu wsparcia OZE, dotacji, ani finansowania bankowego. Strategia zakłada cykliczną wymianę turbiny na nową, nowocześniejszą i wydajniejszą przy uwzględnieniu dostępnych w danej chwili możliwości finansowania. Dzięki temu rentowność i wartość spółki może rosnąć.

Energetyka wiatrowa wraca do gry. Ceny Zielonych Certyfikatów i energii wzrosły kilkukrotnie, a jej zużycie rośnie. Rosną wymagania UE w zakresie udziału OZE w miksie energetycznym. Korzystne zmiany zaszły w ustawie o OZE, jednocześnie brak jest nowych lokalizacji pod elektrownie wiatrowe. Wszystko to powoduje, że elektrownie wiatrowe ponownie mogą być rozpatrywane jako atrakcyjne aktywa inwestycyjne, generujące optymalne stopy zwrotu przy jednoczesnym wspieraniu ochrony środowiska.

 

Jakie są kluczowe czynniki sukcesu inwestycji?

 • Pasywna forma dochodu
 • Możliwość zwiększania rentowności, dzięki postępowi technologicznemu, wsparciu, dotacjom, koncesji na obrót energią, rosnącym cenom energii
 • Zespół doświadczonych ekspertów
 • Udział w biznesie na dużą skalę od 46 tyś zł
 • Zwrot zainwestowanego kapitału w relatywnie krótkim okresie
 • Biznes oparty o udziały w przedsiębiorstwie. Udziały są dziedziczone, mogą być sprzedane lub podarowane
 • Brak konieczności rozliczania podatków przez Inwestora
 • Mechanizm optymalizacji podatkowej
 • Rosnące ceny i zapotrzebowanie na energię elektryczną
 • Biznes mogący funkcjonować przez dziesiątki lat, dzięki cyklicznym wymianom sprzętu
 • Rosnące wymagania Unii Europejskiej dotyczące poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych
 • Wpływ na ochronę środowiska, jakość powietrza, obniżenie cen energii w kraju i poprawę jego bezpieczeństwa energetycznego

 

Co ma wpływ na podwyższony poziom bezpieczeństwa inwestycji?

 • Inwestor zostaje wspólnikiem spółki, która jest właścicielem majątku
 • Inwestycja w Realną Wartość (w dobra, które można zidentyfikować, zmierzyć, ubezpieczyć, odtworzyć, ulepszyć (zwiększyć wartość)
 • Akt notarialny – Inwestor ma wpływ na kluczowe decyzje w spółce (zgodnie z KSH)
 • Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych
 • Udział w zysku organizatora projektu zapewnia wspólnotę interesów

 

Zachęcamy również do wzięcia udziału w spotkaniu online, podczas którego wyjaśnimy na czym polega inwestycja w elektrownie wiatrowe (przycisk na dole strony)

 

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny. Ostateczna wysokość zysku zależy od modelu współpracy i została oszacowana na podstawie warunków rynkowych aktualnych na dzień 12.03.2020r. Szczegółowe warunki naliczania, wypłaty zysku, informacje o ryzyku, a także warunki współpracy regulują umowy dostępne na stronie www.pracownia-finansowa.pl

Historia inwestycji

Marzec 2020 - złożenie wniosku o PnB zastępcze
Kwiecień 2020 - Wytyczenie drogi, placu i osi fundamentu przez geodetę. Zaplanowanie realizacji prac związanych z wykonaniem drogi wraz z placem i wykopem pod fundament
10.10 godz. 20:00