Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Realizacje

Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 19


Zapraszamy do nowego projektu EEW19, który polega na budowie elektrowni wiatrowej GE, o mocy 1,5 MW, w okolicy miejscowości Kłobuck. Budowa infrastruktury już się rozpoczęła a montaż turbiny będzie możliwy już na jesieni bieżącego roku.

Inwestycja dotyczy objęcia udziałów w spółce celowej powołanej w celu wybudowania jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW w modelu „pod klucz“. Inwestor, stając się współwłaścicielem elektrowni wiatrowej uzyskuje korzyści o charakterze majątkowym w postaci dywidendy przez cały okres eksploatacji turbiny lub ze sprzedaży Inwestycji z zyskiem podmiotom trzecim.

Dzięki korzystnej cenie zakupu urządzenia, spółka może generować atrakcyjne stopy zwrotu, nie korzystając z systemu wsparcia OZE, dotacji, ani finansowania bankowego. Strategia zakłada cykliczną wymianę turbiny na nową, nowocześniejszą i wydajniejszą przy uwzględnieniu powyższych możliwości finansowania. Dzięki temu rentowność i wartość spółki może wzrosnąć.

Energetyka wiatrowa wraca do gry. Ceny Zielonych Certyfikatów i energii wzrosły kilkukrotnie, a jej zużycie rośnie. Rosną wymagania UE w zakresie udziału OZE w miksie energetycznym. Korzystne zmiany zaszły w ustawie o OZE, jednocześnie brak jest nowych lokalizacji pod elektrownie wiatrowe. Wszystko to powoduje, że elektrownie wiatrowe ponownie mogą być rozpatrywane jako atrakcyjne aktywa inwestycyjne, generujące optymalne stopy zwrotu przy jednoczesnym wspieraniu ochrony środowiska.

 

Jakie są kluczowe czynniki sukcesu inwestycji?
• Pasywna forma dochodu
• Możliwość zwiększania rentowności, dzięki postępowi technologicznemu, wsparciu, dotacjom, koncesji na obrót energią, rosnącym cenom energii
• Zespół doświadczonych ekspertów
• Udział w biznesie na dużą skalę od 51 tyś zł
• Zwrot zainwestowanego kapitału w relatywnie krótkim okresie
• Biznes oparty o udziały w przedsiębiorstwie. Udziały są dziedziczone, mogą być sprzedane lub podarowane
• Brak konieczności rozliczania podatków przez Inwestora
• Mechanizm optymalizacji podatkowej
• Rosnące ceny i zapotrzebowanie na energię elektryczną
• Biznes mogący funkcjonować przez dziesiątki lat, dzięki cyklicznym wymianom sprzętu
• Rosnące wymagania Unii Europejskiej dotyczące poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych
• Wpływ na ochronę środowiska, jakość powietrza, obniżenie cen energii w kraju i poprawę jego bezpieczeństwa energetycznego

 

Co ma wpływ na podwyższony poziom bezpieczeństwa inwestycji?
• Inwestor zostaje wspólnikiem spółki, która jest właścicielem majątku
• Inwestycja w Realną Wartość (w dobra, które można zidentyfikować, zmierzyć, ubezpieczyć, odtworzyć, ulepszyć (zwiększyć wartość))
• Akt notarialny – Inwestor ma wpływ na kluczowe decyzje w spółce (zgodnie z KSH)
• Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych
• Udział w zysku organizatora projektu zapewnia wspólnotę interesów
• Zabezpieczenie wysokiej rentowności

 

Zachęcamy również do wzięcia udziału w spotkaniu online, podczas którego wyjaśnimy na czym polega inwestycja w elektrownie wiatrowe (przycisk na dole strony)

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny. Ostateczna wysokość zysku zależy od modelu współpracy i została oszacowana na podstawie warunków rynkowych aktualnych na dzień 26.02.2019r. Szczegółowe warunki naliczania, wypłaty zysku, informacje o ryzyku, a także warunki współpracy regulują umowy dostępne na stronie www.pracownia-finansowa.pl

Historia inwestycji

Luty 2019 - przejęcie spółki przez ENEVI SA
Marzec 2019 - przygotowanie oferty
Kwiecień/Maj 2019 - podpisanie kontraktów na wykonawstwo budowy
Maj - audyt, wybór i rezerwacja turbiny wiatrowej GE 77sl na farmie w Niemczech
Czerwiec 2019 – budowa drogi do miejsca posadowienia turbin
Czerwiec 2019 - wykonanie placu manewrowego
Czerwiec 2019 - przetransportowano oraz rozładowano zamówioną turbinę wiatrową
Wrzesień 2019 - Ponowne wytyczenie osi fundamentu przez geodetę. Wykonywanie prac związanych z uzbrojeniem dolnej części fundamentu i wylaniem chudego betonu.
Październik 2019 - Uzyskanie zmiany warunków przyłączy i oświadczenie o gotowości do wykonania prac przyłączeniowych.
Grudzień 2019 - Złożenie wniosków o wydanie koncesji na produkcję energii do URE
Styczeń 2020 - Zakończono proces osadzenia ringu fundamentowego wraz z uzbrojeniem. Trwa przygotowanie szalunków do zalania betonem.
Luty 2020 - Realizacja prac związanych z wylewką chudego betonu.
Marzec 2020 - Zakończenie prac związanych z wylewką chudego betonu pod fundament elektrowni.
10.10 godz. 20:00