Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Realizacje

Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 17


Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 17 Sp. Z o.o. powstaje w miejscowości Zawada, w województwie łódzkim.

W elektrowni zostanie zastosowana turbina 2MW Vestas V110.

Projekt posiada Prawomocne Pozwolenie na Budowę. Planowane uruchomienie: druga połowa 2019 roku.


Projekt posiada komplet inwestorów.

Historia inwestycji

02.09.2016 - Złożenie wniosku o promesę koncesji z URE

Złożono wniosek o promesę koncesji na produkcję energii elektrycznej w Urzędzie Regulacji Energetyki

23.09.2016 - Złożenie wniosku o dotację

Złożono wniosek o dotację z UE, z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego.

29.09.2016 - Zgłoszone do URE projekty do preselekcji do aukcji na 2017

Złożono w URE „Wniosek o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji” dla instalacji nowych powyżej 1 MW. URE musi ocenić czy nasze projekty spełniają wymagania projektów, które mogą wziąć udział w aukcji. Odpowiedź powinniśmy dostać w tym roku. Do wniosku trzeba było dołączyć pełną dokumentację projektową.

Wrzesień - październik 2016 - Przepisanie dokumentacji projektowej na spółkę celową

We wrześniu i październiku przepisane zostało na spółkę celową Pozwolenie na Budowę, umowa przyłączeniowa, warunki przyłączeniowe i prawo do gruntu.

Projekt zgłoszony we wrześniu 2018 do konkursu o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiS). Projekt przeszedł do etapu oceny merytorycznej
Przygotowujemy się do złożenia wniosku na pozyskanie finansowania w ramach programu NFOŚiGW Energia Plus.
27.06 godz. 20:00