Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Realizacje

Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 14


Inwestycja będzie zlokalizowana w miejscowości Łazisko, w gminie Tomaszów Mazowiecki, Powiecie Tomaszowskim.

W tym miejscu stanie siłownia wiatrowa Vestas V90 o wysokości 105m i mocy 2MW.

Nie rozpoczęto jeszcze procesu finansowania tego projektu. Projekt posiada bardzo dobre warunki wietrzne i ma uzyskane prawomocne Pozwolenie na Budowę.

Lokalizacja Elektrowni i odległości od najbliższych zabudowań:

Historia inwestycji

23.09.2016 - Złożenie wniosku o dotację

Złożono wniosek o dotację z UE, z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego.

29.09.2016 - Zgłoszone do URE projekty do preselekcji do aukcji na 2017

Złożono w URE „Wniosek o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji” dla instalacji nowych powyżej 1 MW. URE musi ocenić czy nasze projekty spełniają wymagania projektów, które mogą wziąć udział w aukcji. Odpowiedź powinniśmy dostać w tym roku. Do wniosku trzeba było dołączyć pełną dokumentację projektową.

Wrzesień - październik 2016 - Przepisanie dokumentacji projektowej na spółkę celową

We wrześniu i październiku przepisane zostało na spółkę celową Pozwolenie na Budowę, umowa przyłączeniowa, warunki przyłączeniowe i prawo do gruntu.

Projekt zgłoszony we wrześniu 2018 do konkursu o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiS). Projekt przeszedł do etapu oceny merytorycznej
Przygotowujemy się do złożenia wniosku na pozyskanie finansowania w ramach programu NFOŚiGW Energia Plus.
10.10 godz. 20:00