Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Pytania i odpowiedzi

Gdzie przechowujecie pieniądze, które wpłacam?

Pieniądze z tytułu objęcia przez Inwestora udziałów trafiają na konto Elektrowni, której Inwestor staje się współwłaścicielem. Zgodnie z zapisami umowy inwestycyjnej mogą i są wykorzystywane jedynie w celu realizacji Inwestycji. Najczęściej środki te nie są nigdzie przechowywane, bo z wpłat inwestorów pokrywane są bieżące wydatki związane z budową infrastruktury oraz zakupem projektu i turbiny.

Do jakich dokumentów firmy mam wgląd jako udziałowiec?

Wspólnicy mają dostęp do wszystkich dokumentów dotyczących danej spółki celowej.

Jak i gdzie można sprawdzić czy Wasza firma jest wiarygodna?

Większość działań związanych z inwestycją znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej; w siedzibie firmy jest wgląd do dokumentacji i umów zawieranych przez firmę, w KRS oraz na stronach Komisji Nadzoru Finansowego (czy nie znajdujemy się na liście ostrzeżeń). Na rynku działamy już wiele lat (od 2013 roku) i mamy spore portfolio zrealizowanych projektów, które można zobaczyć na naszych stronach w zakładce „realizacje”. Jako jedyna firma w Polsce działająca w podobnym modelu, przetrwaliśmy kryzys na rynku energii odnawialnej i stale realizujemy kolejne projekty. Działamy także w dwóch innych branżach – deweloperskiej i nowych technologii, co podnosi bezpieczeństwo i stabilność grupy kapitałowej.

Czy w Polsce mamy odpowiednie warunki klimatyczne dla tego typu inwestycji?

We wszystkich proponowanych przez Pracownie Finansową lokalizacjach zostały przeprowadzone badania zasobów energetycznych z wiatru. Wyniki tych badań, po nałożeniu na krzywą turbiny, w sposób precyzyjny potrafią określić jaka ilość prądu zostanie wyprodukowana. To z kolei pozwala na oszacowania zyskowności danej inwestycji. Warto w tym miejscu wspomnieć, że nasz zachodni sąsiad położony w tej samej strefie klimatycznej i wietrznej jest jednym ze światowych liderów, jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej z wiatru.

Co jeśli zakład energetyczny odmówi zakupu wyprodukowanej energii?

Rynek handlu energią w Polsce został uwolniony i obowiązek odkupu energii przez zakłady energetyczne także przestał obowiązywać. Jednak nawet w okresie jego obowiązywania, nie korzystaliśmy z tego prawa, ponieważ bardziej konkurencyjne warunki odkupu energii proponowały firmy pośredniczące. W ramach Grupy Pracownia Finansowa w przyszłości sami planujemy pozyskać koncesję na obrót energią i stać się takim operatorem. Zapotrzebowanie na energię w Polsce jest tak duże i stale rośnie, że nie musimy obawiać się o jej odbiór, a wszystko co elektrownia wyprodukuje i wprowadzi do sieci energetycznej musi zostać zakupione.

Czy dywidenda jest gwarantowana?

Stopa zwrotu z inwestycji nie jest gwarantowana i uzależniona jest od projektu, do którego można w danym momencie przystąpić, a także sytuacji rynkowej w danym okresie czasu. Inwestor otrzymuje symulację zysku i biznesplan w aktywnym pliku excel, w którym może testować własne scenariusze rentowności. Oprócz tego sami też prezentujemy 3 warianty – pesymistyczny, realny i optymistyczny. Wspólnik musi mieć świadomość, skąd bierze się zysk w spółce, do której przystępuje i że gwarancja wymagałaby ew. pozyskania przez spółkę środków z innych źródeł na wyrównanie poziomu zysku do gwarantowanego poziomu. W drugą stronę zysk także nie jest ograniczony i jeśli spółka wygeneruje znacznie większy zysk niż spodziewany, Inwestor zarobi proporcjonalnie więcej. Natomiast budując elektrownię bez kredytu i korzystając z ubezpieczenia, w znacznym stopniu ograniczamy możliwość wygenerowania przez spółkę wyniku ujemnego. Koszty prowadzenia biznesu są trzymane na niskim poziomie, a spółka działa w modelu success-fee, gdzie wynagrodzeniem zarządzającego jest udział w spółce, co zapewnia wspólnotę interesów.

W jakim terminie od uruchomienia elektrowni zacznie się sprzedaż energii elektrycznej?

Od razu po uruchomieniu. Za całą wyprodukowaną energię, nawet w okresie testów, spółka otrzymuje wynagrodzenie.

Jaki jest okres wyjścia z inwestycji?

Inwestor zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych jest pełnoprawnym właścicielem zakupionych przez siebie udziałów. Oznacza to, że nie może być ograniczany w zbyciu udziałów na rynku wtórnym poprzez ponoszenie kar umownych czy innych tego typu instrumentów. Daje to Wspólnikowi wolną rękę, jeżeli chodzi o termin wyjścia z inwestycji, począwszy od notarialnego objęcia udziałów.

Czy Pracownia Finansowa nie obawia się spadku cen energii?

W związku m.in. z drastycznym wzrostem cen praw do emisji CO2, póki co przewiduje się, że przez najbliższe 10 lat ceny energii w Polsce będą najwyższe w Europie. Aktualnie blisko 90% energii Polska produkuje z węgla, zatem ten problem dotyka ją najbardziej. Zużycie energii stale rośnie i już teraz, w szczytach energetycznych, kupujemy energię od wszystkich państw sąsiednich, a nawet ze Skandynawii. Jeśli jednak, wbrew wszystkim znakom na niebie i ziemi, energia miałaby być tańsza, mamy gotowe, autorskie, sprawdzone rozwiązanie w postaci Kontenerowych Centrów Obliczeniowych, które można zainstalować pod turbinami wiatrowymi. Inwestorów, którzy mimo to obawiają się spadków cen energii, zapraszamy do projektów wiatrowych na Ukrainie, która ma jedne z najwyższych taryf gwarantowanych na odkup energii, obowiązujących do 2030 roku.

Jakie są zabezpieczenia inwestycji wiatrowych na Ukrainie?

Poza oczywistymi kwestiami zabezpieczającymi interesy wspólnika w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, do których zalicza się współwłasność majątku spółki i prawa gwarantowane przez KSH, interesy polskich Inwestorów, chronione są przez obowiązujące na Ukrainie przepisy prawa oraz umowy międzynarodowe. Należą do nich: ustawa o działalności inwestycyjnej z 18 września 1991 r. oraz ustawa o trybie inwestycji zagranicznych z 19 marca 1996 r., a także umowa pomiędzy Polską a Ukrainą o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji z 12 stycznia 1993 r. Dodatkowo wszystkie inwestycje w energetykę zabezpieczone są umowami międzynarodowymi, w tym traktatem Europejskiej Karty Energetycznej. Ponadto turbiny wiatrowe pozostają własnością spółki polskiej, która wynajmuje je specjalnie utworzonej spółce ukraińskiej.

27.06 godz. 20:00