Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Aktualności

Pracownia Finansowa gra „Fair”

29 listopada 2016

Pracownia Finansowa spółka, której specjalność to inwestycje w realną wartość odebrała certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”. To już drugie w tym roku wyróżnienie potwierdzające wysoką jakość i rzetelność świadczonych usług. Certyfikat przyznawany jest firmom, które w prowadzeniu swojej działalności ze szczególną uwagą traktują kwestie przestrzegania uczciwych reguł zarówno w relacjach z klientami i kontrahentami, jak również ze swoimi pracownikami i kierują się w nich zasadami etyki.

W piątek 25 listopada 2016 roku w EXPO XXI w Warszawie odbyła się uroczysta gala programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016 podczas której wyłoniono jego laureatów. Na uroczystej gali Pracownia Finansowa reprezentowana była przez Wiceprezesa ds. sprzedaży – Tomasza Wiśniewskiego, który odebrał uzyskany przez firmę certyfikat.

„ Jesteśmy dumni, że możemy pochwalić się tak prestiżowym tytułem jakim jest „Przedsiębiorstwo Fair Play” zwłaszcza, że nie łatwo było go zdobyć. To kolejne wyróżnienie potwierdzające, że nasze działania odzwierciedlają wartości jakimi się kierujemy. Dla nas jest to przede wszystkim nagroda za cały wysiłek, jaki wkładamy w prowadzenie biznesu. Dla naszych obecnych Inwestorów jest potwierdzeniem dobrego wyboru, a dla przyszłych sygnałem, że warto inwestować w nasze projekty, takie jak elektrownie wiatrowe i nieruchomości”  – mówi Tomasz Wiśniewski.

Tradycja programu sięga 1998 roku. Jego celem jest promowanie biznesu opartego na zasadach etyki  i nakłanianie firm do stosowania dobrych praktyk w zakresie wewnętrznej organizacji pracy, kształtowania partnerskich relacji z otoczeniem organizacji oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego. Cieszy nas, że nasze wysiłki zostały docenione a fakt, że wiemy jak pomnażać pieniądze w sposób nie tylko etyczny ale i poprawiający warunki środowiska, zauważony przez Komisję.

Każda organizacja, która pragnie ubiegać się o tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” musi przejść dwuetapową weryfikację. Etap pierwszy zakłada wypełnienie deklaracji zgłoszeniowej. W drugim etapie firma przechodzi szczegółowy audyt sprawdzający, przeprowadzany przez organizatorów i przedstawicieli instytucji współpracujących, mający na celu weryfikację prawdziwości udzielonych odpowiedzi. Oceny wyników audytu dokonują Komisje: Regionalne i Ogólnopolska składające się z przedstawicieli administracji i samorządów, banków i instytucji finansowych, uczelni, organizacji przedsiębiorców, ZUS, organów podatkowych. Nad całością pieczę sprawuje Kapituła, w której zasiadają autorytety życia politycznego i gospodarczego.

Pracownia Finansowa,  firma reprezentująca bezpieczne inwestowanie w Polsce pozytywnie przeszła ten dwuetapowy proces weryfikacji i znalazła się w gronie laureatów, a tym samym również posiadaczy certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. W tegorocznej edycji w województwie mazowieckim przyznanych zostało tylko 10 takich certyfikatów, między innymi takie firmy jak: SABUR Sp. z o.o., ATHENASOFT SP. z o.o. czy EURO-TRUCK SP. z o.o.

Przeczytaj także

Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 15, zarabia w oparciu o dwie działające od 4 lat turbiny Vestas V90 2MW. Inwestycja ma przyznany system wsparcia na 15 lat i udokumentowaną produkcję z całego okresu.

W sobotę 22.10.2016 r. w hotelu Airport Okęcie w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców.

Ku naszemu zadowoleniu, a przede wszystkim, dzięki naszym ogromnym, codziennym wysiłkom i pokładom energii do działania, nasza firma rozwija się coraz szybciej. Nadszedł czas, aby zmiany organizacyjne podążyły za bieżącymi potrzebami firmy.

Dzień Otwarty pierwszego w Polsce parku wiatrowego w modelu obywatelskim, zorganizowany przez Pracownię Finansową; 17.12.2015.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

20.09 godz. 20:00