Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Aktualności

Podatek od wiatraków na zasadach sprzed tzw. ustawy wiatrakowej

10 czerwca 2017

Resort energii planuje wprowadzenie zmian w prawie, których celem w zakresie opodatkowania wiatraków podatkiem od nieruchomości jest powrót do sytuacji sprzed wejścia w życie przepisów tzw. ustawy wiatrakowej oznaczających znaczne zwiększenie podstawy opodatkowania wiatraków podatkiem od nieruchomości.

Ustawa z maja 2016, zwana ustawą (anty) wiatrakową, zmieniła definicję wiatraka jako budowli. Mimo wielu wątpliwości, czytając ustawę można było uznać, że podatek od nieruchomości powinno się teraz płacić od wartości całej elektrowni, czyli również urządzeń technicznych. Wcześniej podatek od nieruchomości właściciele elektrowni wiatrowych płacili tylko od wartości części stanowiącej nieruchomość – fundamentu i wieży.  Resort energii planuje dokonanie zmian w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości.

Andrzej Kaźmierski, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii. podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii przedstawił założenia projektu nowelizacji ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw , a w tym planowane działania naprawcze dla sektora energetyki wiatrowej.

– Celem jest przywrócenie stanu poprzedniego – stwierdził dyrektor Andrzej Kazimierski, pytany podczas posiedzenia o kwestię opodatkowania wiatraków podatkiem od nieruchomości.

W wyniku zaistniałych niejasności, w 2017 roku, gminy decydowały się często na naliczenie maksymalnej stawki podatku jednocześnie pozwalając na odroczenie płatności nadwyżki o rok, aby w sprawie mógł podjąć decyzję sąd. Na pozytywne dla przedsiębiorców rozstrzygnięcie wskazywała, prócz oczywistych faktów, zasada, że jeżeli są wątpliwości co do interpretacji przepisów, to spory powinny być rozstrzygane na korzyść podatnika.

Sam twórca ustawy, poseł PiS, p. Bogdan Rzońca, w wypowiedzi z dnia 25 marca 2016 roku, poinformował, że przewidywana jest autopoprawka dotycząca podatków, zakładająca, że do 1 stycznia pomimo zaliczenia całego wiatraka jako budowli wysokość podatku od obiektu nie ulegnie zmianie.

Inne planowane zmiany mają na celu:

  • zapewnienie możliwości modernizacji funkcjonujących elektrowni wiatrowych (zniesienie ustawowego zakazu modernizacji oraz remontów funkcjonujących instalacji wytwórczych)
  • możliwości lokalizacji budynków w okolicy już funkcjonujących elektrowni wiatrowych (zniesienie ustawowego zakazu, jeśli wynika to z woli społeczności lokalnej)
  • dostosowanie sztywnych zasad lokalizacji oraz wymogów odległościowych nowych elektrowni wiatrowych do uwarunkowań lokalnych i potrzeb społeczności lokalnych, bazując na planach zagospodarowania przestrzennego i usunięcie luki prawnej dotyczącej stanu prawnego
  • odpowiedzialności przedsiębiorcy w zakresie elektrowni wiatrowych po zakończeniu okresu ich eksploatacji (ochrona rolników/dzierżawców przed odpowiedzialnością za szkody).

źródło: wnp.pl

Przeczytaj także

24 kwietnia w siedzibie Business Centre Club odbył się uroczysty finał 8. Edycji konkursu Firma Dobrze Widziana.

Spółka obrotu energią (PFE), budowa data center wewnątrz masztów elektrowni oraz banki energii na stałe zwiększą rentowność inwestycji w wiatraki.

Zapraszamy do obejrzenia przeglądu ważnych dla na momentów, miejsc i projektów z 2016 roku. Ten rok był dla nas czasem dynamicznego rozwoju.

Pracownia Finansowa prowadzi obecnie sprzedaż udziałów w wyjątkowym projekcie – Ekologicznej Elektrowni Wiatrowej 15. Główne powody, dla których aktualnie zdecydowaliśmy się wybrać właśnie tę inwestycję i zaprosić do niej wspólników, przedstawiamy poniżej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

27.06 godz. 20:00