Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Aktualności

Obalamy mity – koszt energii wiatrowej a energii węglowej

28 lutego 2020

Mimo upływu lat nadal pokutuje przekonanie, że elektrownie oparte na odnawialnych źródłach energii są mało wydajne, a do tego kosztowne w utrzymaniu. Jak współcześnie wypadają w zestawieniu z tradycyjnymi elektrowniami węglowymi? Porównujemy faktyczne koszty energii wiatrowej i węglowej.

Pod koniec roku 2019 minister Krzysztof Tchórzewski zapewniał, że Polski nie stać na radykalne przejście na energetykę z OZE. W jego przekonaniu tradycyjne metody pozyskiwania energii są o wiele tańsze. Zdaniem Rządu proces zmiany polityki energetycznej naszego państwa musi zostać przeprowadzany stopniowo, dlatego nadal będzie głównie opierała się na węglu. Wielu specjalistów wyraziło swój sprzeciw wobec takiego podejścia, przywołując temat wiatraków. Wyjaśniamy jakie są faktyczne koszty energii wiatrowej.

Koszty energii wiatrowej a węglowej

Minister Tchórzewski podał dane, jakoby koszt wytwarzania energii z węgla miał wynosić ok. 160 zł/MWh, a energii wiatrowej – aż ok. 500 zł/MWh. Jest to jednak bardzo tendencyjne przedstawienie i w ocenie Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie ma niewiele wspólnego ze stanem rzeczywistym. Wraz z dyrektywami Unii Europejskiej oraz rozwojem technologii faktyczne kwoty wyglądają zupełnie inaczej.

Koszty energii węglowej są znacznie wyższe. 160 zł/MWh to cena rynkowa, która uwzględnia wszystkie inne źródła, w tym też OZE. Kwota ta nie uwzględnia także kosztów utrzymania bloku węglowego, w tym jego modernizacji – do której nasz kraj jest zobowiązany. Co więcej, UE podnosi opłaty za prawo do emisji CO2, które mają być jeszcze wyższe.

Dawniej koszty energii wiatrowej rzeczywiście były wyższe od węglowej, ponieważ była to stosunkowo nowa technologia. Co więcej, mała liczba farm wiatrowych nie była w stanie wyprodukować zadowalającej ilości energii. Współcześnie sytuacja ta wygląda już zupełnie inaczej.

Rozwój technologii ma wpływ na obniżenie kosztów energii wiatrowej

Według zapewnień Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, całkowity koszt produkcji energii wiatrowej wynosi ok. 300 zł/MWh. Technologia ta jest stale rozwijana, dlatego nowoczesne turbiny pracują efektywniej, a do tego ciszej. Koszty energii wiatrowej spadają w dynamicznym tempie. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Węglowej przewiduje, że już niedługo normą będzie cena w wysokości 150 zł/MWh, a do tego należy także dodać koszt emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a także kary jakie będziemy płacić do UE za niespełnienie wymogów udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym kraju.

Czy Polskę stać na koszty energii wiatrowej?

Nie trudno zauważyć, że produkcja energii z węgla staje się coraz droższa, a koszty energii wiatrowej stopniowo spadają. Inwestycje w OZE dają Polsce szansę na zrealizowanie założeń pakietu Klimatyczno-Energetycznego, a także pomogą w perspektywie odciążyć budżet państwa. Zwrócenie się w stronę elektrowni wiatrowych jest też przecież walką o lepszą przyszłość dla Polaków i obywateli całego świata. Rząd musi tylko zmienić swoje podejście do tej kwestii.

Przeczytaj także

W minionym roku Polska nie zdążyła spełnić dyrektyw Unii Europejskiej związanych z Pakietem Klimatyczno-Energetycznym. Rząd stara się więc szukać strategii ratunkowych oraz skutecznych sposobów na wyjście z tej sytuacji. Czy właśnie teraz nadchodzi dobry czas dla elektrowni wiatrowych? Przedstawiamy opinie oraz plany ekspertów Pracowni Finansowej na 2020 rok.

Jednym z popularniejszych, ale niezwykle szkodliwych mitów jest stwierdzenie, że elektrownie wiatrowe powodują hałas przeszkadzający w codziennym życiu. Absolutnie nie trzeba się tego obawiać! Dzięki odpowiednim regulacjom prawnym odnośnie budowy w określonych odległościach, ich inwazyjność została zminimalizowana. Wyjaśniamy, jaki dźwięk wydają pracujące wiatraki.

Raporty smogowe nie napawają optymizmem. Zanieczyszczone powietrze jest szkodliwe dla nas i całego środowiska. Widmo katastrofy ekologicznej jest już coraz bardziej rzeczywiste. Unia Europejska stara się wprowadzić odpowiednie zmiany w sposobie prowadzenia gospodarki energetycznej, tak by zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń do atmosfery. Czy się to udaje? Pracownia Finansowa wyjaśnia, jak energetyka wiatrowa sprzyja walce o czyste powietrze.

Nowy projekt inwestycyjny EEW w portfolio Grupy Pracownia Finansowa dotyczy zakupu działającej elektrowni wiatrowej Vestas V66, o mocy 1,75 MW, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Nidzica. Elektrownia, działa od 2015 roku, jej stan techniczny jest bardzo dobry i został potwierdzony pozytywnym audytem naszego serwisu. Elektrownia ma przyznany system wsparcia w formie Zielonych Certyfikatów do 2030 roku.

10.10 godz. 20:00