Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Aktualności

Mamy ogromne zasoby zielonej energii, czy zdołamy je wykorzystać?

14 września 2014

Świat zużywa coraz więcej energii. W roku 2012 światowe zapotrzebowanie na energię wyniosło 522 EJ (eksadżule), co stanowi wzrost zużycia o 1,8% w porównaniu do roku 2011, co w znacznym stopniu pokrywa się ze średnią historyczną. Jeżeli trend ten się utrzyma i nie wydarzy się nic przełomowego, to do 2020 roku światowe zużycie energii powinno wzrosnąć o około 20%.

Źródło: Raport WWF – Obalanie mitów o energii odnawialnej

Szacuje się, że całkowity potencjał techniczny energii odnawialnej może 100-krotnie przekraczać obecne światowe zapotrzebowanie na energię. Potencjał ekonomiczny, choć mniejszy niż techniczny, nadal uznaje się za kilkukrotnie przekraczający obecne zapotrzebowanie na energię. Bierze się tu pod uwagę spadające cały czas koszty technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, oraz rosnące obawy dotyczące paliw konwencjonalnych (jądrowych i kopalnych).

Źródło: Raport WWF – Obalanie mitów o energii odnawialnej

Polska także ma bogate zasoby energii odnawialnej, które o 26% przewyższają nasze zapotrzebowanie na energię. Nadal jednak w niewielkim stopniu wykorzystujemy ten potencjał. W 2012 roku, z dostępnych 3896 PJ (peta dżuli), wykorzystaliśmy zaledwie 357 PJ, czyli około 9%.

Spośród dostępnego potencjału najwięcej energii jesteśmy w stanie uzyskać z wiatru – 2582 PJ  (66,27%), w drugiej kolejności ze słońca – 381 PJ (9,78%), w trzeciej z geotermii i pomp ciepła – 313 PJ (8,03%).

Źródło: Raport WWF – Obalanie mitów o energii odnawialnej

Do 2012 roku co najmniej 138 krajów wyznaczyło sobie cele w zakresie energii odnawialnej. Oprócz tego do 2013 roku przynajmniej 127 krajów uchwaliło różnego rodzaju zasady dotyczące energetyki opartej na źródłach odnawialnych, czyli np. taryfy gwarantowane (feed-in-tariffs).

W Polsce ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii spóźnia się już 4 lata i zaproponowany obecnie projekt tej ustawy nie zachęca do budowy mikroinstalacji. Na dzień dzisiejszy opłaca się jedynie czerpać energię ze słońca i/lub wiatru na własne potrzeby, uniezależniając się od jej dostaw z zakładów energetycznych. Jeśli chodzi o duże, komercyjne instalacje, to opłacalne są inwestycje w elektrownie wiatrowe w modelu rozproszonym. Instalacje tego typu, zgodnie z prawem energetycznym, mają od 2010 roku zagwarantowany odkup 100% wyprodukowanej energii. Dodatkowo opłacalność tego typu przedsięwzięciom zapewnia system wsparcia produkcji zielonej energii, jakim są Zielone Certyfikaty, które stanowią średnio 50% przychodu Elektrowni Wiatrowych.

Należy także pamiętać że turbiny wiatrowe są obecnie ponad dwukrotnie bardziej wydajne niż fotowoltaika, choćby dlatego, że pracują nie tylko w dzień ale i w nocy. Wystarczy też spojrzeć na powyższy wykres, aby przekonać się, że Polska ma zdecydowanie większe zasoby wiatru niż słońca. Jeśli jednak w przyszłości, będziemy korzystać w 100% z energii odnawialnej, a już w 2050 roku mamy zamiar pozyskiwać 50% zużywanej energii z OZE, musimy wykorzystywać wszelkie dostępne źródła odnawialne. Jest to także kluczowe dla uzyskania stabilności dostaw energii. Czas zatem na konkretne zachęty prawne i finansowe do budowy wszelkich Odnawialnych Źródeł Energii, tak jak to się dzieje na świecie.

Źródło: Raport WWF – Obalanie mitów o energii odnawialnej – pobierz pełny raport z naszej bazy wiedzy >

28 lipca godz. 20:00