Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Aktualności

Jaki podatek zapłacą spadkobiercy udziałów w elektrowniach wiatrowych

31 października 2014

Ostatnio kilku moich klientów przyznało, że inwestuje w elektrownie wiatrowe, żeby zabezpieczyć finansowo swoje dzieci. Oby jak najdłużej wspólnie mogli się oni cieszyć zyskami z wiatraków, niemniej jednak warto wiedzieć co się dzieje w przypadku dziedziczenia udziałów w tych spółkach.

Inwestycja w elektrownie wiatrowe może trwać 2-3 lata, w przypadku sprzedaży spółki, lub nawet krócej w przypadku sprzedaży udziałów przez inwestora innemu inwestorowi. Może się też okazać inwestycją długookresową na 25 lat a nawet dłużej, kiedy po tym okresie w miejsce starej, postawimy nową turbinę.

W przypadku jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych nabytych po 1 stycznia 2014 r., spadkobiercy nie płacą 19% od całości tylko od zysku (prawo do odliczenia kosztów poniesionych przez spadkodawcę na nabycie jednostek przechodzi na spadkobiercę) i tak samo ma się sprawa z udziałami w elektrowniach wiatrowych.

Reguluje to wprowadzony 1 stycznia 2014 r. ust. 1m dodany do art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych („ustawa o PIT”) w brzmieniu:

„W przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów wartościowych, wykupu przez emitenta papierów wartościowych albo odkupienia (umorzenia) tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, a także zwrotu wkładów albo udziałów w spółdzielni, nabytych przez podatnika w drodze spadku, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia tych udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów wartościowych, udziałów albo wkładów w spółdzielni, a także na nabycie tych tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.”

Problematyczne są jedynie jednostki nabyte przed 1 stycznia 2014 ponieważ organy podatkowe wykorzystują korzystne dla siebie orzecznictwo sądów i nakładają obowiązek odliczenia 19% od całości środków uzyskanych w drodze umorzenia jednostek przez spadkobiercę.

Udziałów w elektrowniach wiatrowych nabytych po 1 stycznia 2014 r. to ryzyko już nie dotyczy.

Ponadto warto pamiętać, że udziały w elektrowniach wiatrowych Pracowni Finansowej Sp. z o.o., są dziedziczone zgodnie z prawem spadkowym, zatem posiadany przez udziałowca pakiet jest dzielony pomiędzy udziałowców. Dzieje się tak mimo, że w przypadku chęci zbycia tych udziałów, można to zrobić jedynie sprzedając wybranemu klientowi cały posiadany pakiet.


Więcej informacji ten temat można znaleźć tutaj:
www.izfa.pl/files_user/informacje/Informacja_prasowa_ustawa_dziedziczenie.pdf
www.codozasady.pl/pit-nowe-przepisy-stare-problemy/

28 lipca godz. 20:00