Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Aktualności

Inwestycje w wiatraki w świetle nowych ustaw

2 czerwca 2016

Obecnie rynek energetyki odnawialnej – w tym najbardziej nas interesującej, czyli wiatrowej – przechodzi burzliwy okres zmian legislacyjnych. Inwestorzy zastanawiają się między innymi jak wprowadzenie zapisów ustawy „anty” wiatrakowej w zakresie podatków wpłynie na opłacalność inwestycji. Ze względu na prawną ochronę praw nabytych nowa ustawa nie dotyczy wiatraków już działających, które płacą 2% od wartości budowli. Żeby podatek od całej budowli wraz z jej elementami ruchomymi i urządzeniami mógł wejść w życie, najpierw musi się zmienić prawo budowlane, ale to wpłynie negatywnie na inne budowle techniczne. Prawdopodobnie zapis ten będzie złagodzony by nie zaszkodzić innym np. elektrowniom konwencjonalnym. Sam twórca ustawy, poseł PiS, Bogdan Rzońca w wypowiedzi z 25 marca poinformował, że przewidywana jest autopoprawka dotycząca podatków, która stwierdzi, że do 1 stycznia 2017, pomimo zaliczenia całego wiatraka jako budowli, wymiar podatku od obiektu nie ulegnie zmianie. Rozwiązania wprowadzone po 1 stycznia, nie będą stanowić dodatkowych obciążeń fiskalnych.

Poza tym gmina decyduje w jakiej wielkości będzie podatek a podstawę opodatkowania i jej wartość pochodzi z oświadczenia inwestora o wartości budowli, a ta dodatkowo amortyzuje się co roku. Wartość używanych turbin jest też dużo niższa niż nowych. Ustawa obecnie przeszła pod obrady senatu, gdzie mogą być jeszcze poprawki, potem przejdzie do prezydenta, potem będzie zaskarżona do trybunału. Ustawa zadziała nie wcześniej niż od nowego roku podatkowego.

Poza tym czarne scenariusze przedstawiane w prasie dotyczą sytuacji, gdy spółki które prowadzą inwestycje nie będą robiły nic w swojej obronie i nie skorzystają z możliwości jakie daje im polskie prawo, nie tylko podatkowe. Z ustawy zniknęły kwestie związane z opłatami na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego, zatem pozostała jeszcze tylko odległość tj. obecnie 10 krotność wysokości elektrowni wiatrowej od zabudowy. Ponieważ dotyczy to jedynie projektów przed złożeniem wniosku o wydanie PnB w dniu wejścia Ustawy w życie to w żaden sposób nie wpływa na aktualnie prowadzone przez Pracownię Finansową inwestycje.

W sejmie procedowana jest również nowelizacja Ustawy o OZE na którą wszyscy czekamy i która to będzie decydująca w zakresie kierunku jaki obierzemy realizując nasze projekty. Ustawa zapewni kilka rozwiązań polegających na połączeniu elektrowni wiatrowej z innymi źródłami OZE. Ma to pozwolić sprzedawać energię na bardziej korzystnych warunkach niż z samej elektrowni wiatrowej.

Traktat Europejski oraz dyrektywy unijne jasno wskazują na konieczność wspierania rozwoju OZE, w tym energetyki wiatrowej, jako sposobu na walkę ze zmianami klimatycznymi oraz zanieczyszczeniem środowiska i wywoływanymi przez nie chorobami cywilizacyjnymi. Kierunek przyjęty obecnie przez polski rząd w zakresie OZE jest w ostrym konflikcie z polityką Unii Europejskiej w tej materii i w ewidentny sposób nie wspiera ochrony środowiska, a tym samym zdrowia i życia obywateli naszego kraju. Inwestycje w OZE realizowane w naszym kraju, z całą pewnością wpisują się w strategiczny kierunek obrany i wspierany przez Unię Europejską i są wyrazem dojrzałości oraz świadomości istnienia problemów wyrastających poza granice naszego kraju. Dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu mamy realny wpływ na kształtowanie się środowiska wokół nas.

Inwestorzy Pracowni Finansowej mają pewność, że projekty w których uczestniczą będą osiągały najwyższe możliwe stopy zwrotu, ponieważ model biznesowy jest tak skonstruowany, że zarządzającym zależy na tym aby maksymalizować zyski. W Polsce energetyka wiatrowa boryka się z przeszkodami od początku istnienia branży a mimo to, jesteśmy liderem przyrostu mocy zainstalowanej w Europie. Znaczy to, że po pierwsze „Polak potrafi”, a po drugie – inwestycje w wiatraki, jako najtańsze źródło odnawialnej energii, bronią się nawet w trudnych warunkach. Ponadto potrzebujemy w Polsce uzupełnić mix energetyczny, opierający się w 90% na węglu o inne źródła energii, aby uniezależnić się od dostaw kopalin z zagranicy i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Przeczytaj także

Dzień dziecka do dobra okazja do zastanowienia się nad tym co z naszego majątku pozostawić naszym potomkom.

W parku wiatrowym w Oprzężowie zostały zainstalowane kamery, które obserwują pracę naszych 4 elektrowni wiatrowych.

Relacja z konferencji dla inwestorów PF z udziałem prekursora polskiej energetyki wiatrowej W. Romaniszyna i adwokata BSJP D. Sołtysiaka

Ruszyły zapisy do kolejnej Elektrowni Wiatrowej, która będzie oparta o turbinę Vestas V90 na 105 m wieży. Aktualna lokalizacja inwestycji - Łazisko, Łódzkie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

25.10 godz. 20:00