Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Aktualności

Inwestycje, o których dziś mówi świat

2 listopada 2016

Jesteśmy dziś świadkami zmian, do których dojrzewamy, ponieważ nie mamy innego wyjścia. Zmiany klimatu, do których doprowadziły zanieczyszczenia spowodowane działalnością człowieka są faktem, przed którym nie da się uciec. Wczoraj o społecznej odpowiedzialności biznesu mówiło się w kategoriach trendu, który stanowił o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Dziś media donoszą o kolejnych katastrofach ekologicznych, kampanie społeczne nawołują obywateli do zwrócenia uwagi na problem a organizacje ekologiczne publikują raporty, obrazujące skalę szkód, jakie już zostały wyrządzone.

Co 7 dziecko na świecie oddycha trującym powietrzem

Wśród nich jest UNICEF, organizacja humanitarna działająca na rzecz dzieci. W raporcie opublikowanym 31 października organizacja ta podała druzgocące fakty, z których wynika, że około 300 milionów dzieci na całym świecie żyje na obszarach, gdzie zanieczyszczenia powietrza 6-krotnie przekraczają międzynarodowe normy. Oznacza to iż co 7 dziecko na świecie oddycha trującym powietrzem! Nawet media publiczne, które odniosły się w ostatnim czasie do wspomnianego raportu, zwróciły uwagę na przedstawione w nim fakty, które  bynajmniej nie napawają optymizmem: zanieczyszczone powietrze, którym oddychają dzieci w łonie matki, porównywalne jest z wdychaniem przez nich dymu tytoniowego  – prowadząc do upośledzenia układu krążenia, chorób układu oddechowego oraz uszkodzeń mózgu.  Dzieci, których organizmy dopiero się rozwijają, oddychają dwa razy szybciej niż dorośli. Jest to równoznaczne z dwukrotnie zwiększoną wrażliwością na jakość wdychanego powietrza.

Jak wskazuje raport, ograniczenie wykorzystywania paliw kopalnych i skupienie się na inwestycjach w odnawialne źródła energii pomoże zredukować zanieczyszczenia, które odciskają tak ogromne piętno na zdrowiu najmłodszych pokoleń. Organizacja apeluje do przywódców wszystkich państw, które spotkają się na Szczycie Klimatycznym w Marrakeszu w dniu 7 listopada, o podjęcie natychmiastowych działań, mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w ich krajach.

Kwestię problemów klimatycznych, z którymi coraz częściej przyjdzie nam się zmagać, w  sposób niezwykle dobitny przedstawia najnowszy dokument zrealizowany przy współpracy z Leonardo DiCaprio , aktorem, który aktywnie wspiera działania służące naprawie środowiska. Podczas realizacji dokumentu „Przed Powodzią” DiCaprio miał okazję rozmawiać z wieloma osobistościami ze świata polityki, nauki, biznesu, którym zależy na podjęciu szybkich działań mających ograniczyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Jednym z nich był amerykański przywódca Barack Obama. Największe obawy, jakie Prezydent Stanów Zjednoczonych wyraził związane są z migracjami społeczeństwa, które zamieszkuje tereny w pobliżu Oceanu. Obama uważa więc problemy z prawidłowym działaniem eko-systemu za kwestię nie tylko środowiska ale również  bezpieczeństwa.

Dania, za pomocą inwestycji w wiatraki, wygenerowała już około 140% zapotrzebowania na energię

Dziś, zarówno Chiny jak i Stany Zjednoczone,  najwięksi światowi emitenci zanieczyszczeń powietrza, walczą o poprawę krytycznej sytuacji, do której osobiście się przyczynili.  Podobnie dzieje się w Europie. Dania, za pomocą inwestycji w wiatraki, wygenerowała już około 140% zapotrzebowania na energię, dzięki czemu mogła pozwolić sobie na sprzedaż tej nadwyżki sąsiadom. W Szwecji, pod wpływem ogromnych protestów młodzieży studenckiej, wiceminister ogłosił iż celem Państwa jest skupienie się na energii odnawialnej aby w końcu ostatecznie uwolnić się od paliwa kopalnego. Jak pokazują doświadczenia tego kraju, zmiany są możliwe, jeżeli społeczeństwo będzie domagać się zmian w sposób zdecydowany. Jak ponadto zaznaczył Barack Obama, należy nade wszystko zwrócić uwagę na postulaty polityków, których wybieramy.

Energetyka to branża, bez której dziś nie wyobrażamy sobie życia. Poleganie na paliwach kopalnych jako na głównym źródle pozyskiwania energii jest przejawem braku odpowiedzialności. W czasach, w których posiadamy dostęp do danych potwierdzających konieczność zwiększenia udziału energetyki odnawialnej do produkcji energii mamy obowiązek aby te działania wprowadzić w życie. Podobnie jak wiele innych firm opierających swój biznes na produkcji zielonej energii tak i my czerpiemy ogromną satysfakcję z tego, w jaki sposób pomnażamy kapitał. Przez kilka lat udało nam się zbudować realną wartość, na której skorzystają przyszłe pokolenia. Działalność, której się podejmujemy każdego dnia potwierdza to kim jesteśmy jako firma i jakie wyznajemy wartości. W ogromnym stopniu pomaga nam to budowaniu zaufania oraz pozyskiwaniu partnerów, którzy decydując się na  inwestycje w wiatraki, myślą podobnie.

Przeczytaj także

Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 15, zarabia w oparciu o dwie działające od 4 lat turbiny Vestas V90 2MW. Inwestycja ma przyznany system wsparcia na 15 lat i udokumentowaną produkcję z całego okresu.

W sobotę 22.10.2016 r. w hotelu Airport Okęcie w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców.

Ku naszemu zadowoleniu, a przede wszystkim, dzięki naszym ogromnym, codziennym wysiłkom i pokładom energii do działania, nasza firma rozwija się coraz szybciej. Nadszedł czas, aby zmiany organizacyjne podążyły za bieżącymi potrzebami firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

06.12 godz. 20:00