Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Aktualności

Inwestycje, które produkują zieloną energię przez dziesiątki lat i pracują na czysty zysk dla pokoleń

6 września 2023

Według planu aktualizacji strategii „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” energetyka odnawialna ma stanowić ponad 50% produkcji. Elektrownie wiatrowe będą miały w tym swój znaczny udział, a jak już wiemy jako nośniki wartości w inwestycjach mogą zabezpieczać kapitał przed inflacją. O tym, co jeszcze wpływa na atrakcyjność elektrowni wiatrowych jako projektów inwestycyjnych, mówi Michał Olaś, Investment Manager Pracowni Finansowej.

W jaki sposób strategia inwestycyjna uwzględnia ochronę kapitału przed inflacją w projektach OZE?

Inflacja jest zmorą wszystkich Inwestorów i jakakolwiek by była jej wysokość, „zjada” oszczędności. Trzeba z nią walczyć i wybrać do tego odpowiednią strategię inwestycyjną. Każdy Inwestor dobiera strategię zgodnie ze swoimi preferencjami, bo nie ma jednej dla wszystkich. Nasza propozycja inwestowania w odnawialne źródła energii to strategia dla Inwestorów oczekujących minimalizowania ryzyka przy jednoczesnej maksymalizacji zysków. Z założenia od samego początku Grupa INWE dąży do uzyskania wysokich stóp zwrotu z inwestycji. Zarządzający starają się minimalizować koszty realizacji inwestycji i optymalizują koszty operacyjne po uruchomieniu elektrowni. Partnerzy branżowi holdingu cały czas monitorują rynek i nie dają się zaskoczyć zmianom prawnym i podatkowym. 
Uwzględniając w naszej strategii długi horyzont czasowy inwestycji, osiągane wyniki uruchomionych projektów sfinansowanych z Pracownią Finansową skutecznie pomagają niwelować skutki inflacji naszym Inwestorom.

Materiały dotyczące inwestycji przedstawiają rentowność biznesu energetyki wiatrowej w trzech wariantach – ostrożnym, realnym i optymistycznym. Z czego to wynika?

Przedstawiane trzy warianty rentowności to trzy możliwe stopy zwrotu z inwestycji, przy założeniu, że zmienia się cena energii, a reszta parametrów (koszty, produktywność, podatki) jest bez zmian. Scenariusz realny to rentowność inwestycji uwzględniająca obecne ceny energii (ceny rynkowe na TGE lub wynikające z zawartej umowy długoterminowej) i takiego wyniku możemy się spodziewać. Scenariusz ostrożny to projekcja rentowności przy ewentualnym spadku cen energii. Scenariusz optymistyczny to z kolei rentowność, jaką może osiągnąć inwestycja przy wzroście ceny energii. Biorąc pod uwagę długoterminowość inwestycji i ciągły wzrost zapotrzebowania na energię, jest to wynik, jakiego można spodziewać się w przyszłości.

Czym różnią się poszczególne projekty ekologicznych elektrowni z oferty Pracowni Finansowej, do których można aktualnie dołączyć?

Aktualna oferta Pracowni Finansowej to dwa projekty: Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 22 oraz Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 26. Podstawowa różnica jest taka, że EEW22 jest w końcowej fazie budowy (trwa przyłączanie do sieci energetycznej) i zainwestowanie w nią jest możliwe już od kwoty 48 tys. zł, a inwestycja EEW26 już pracuje i jest dostępna obecnie wyłącznie w ofercie VIP z progiem wejścia 482,5 tys. zł. Dodatkowo w projekcie EEW22 posadowiona jest jedna elektrownia wiatrowa marki General Electric o mocy 1,5 MW, a w inwestycji EEW26 – dwie elektrownie SÜDWIND o mocy 1,5 MW każda. Więcej szczegółów o wspomnianych elektrowniach chętnie podamy w indywidualnych rozmowach oraz podczas cyklicznych webinarów.

Komu dedykowane są te inwestycje? Dla kogo udział w takim biznesie może być szczególnie atrakcyjny?

Inwestycje w OZE są dedykowane Inwestorom, którzy liczą na wysoką rentowność biznesu przy zachowaniu bezpieczeństwa kapitału. To niezwykle atrakcyjna inwestycja długoterminowa, która jest pasywna dla Inwestora i przewiduje regularne wypłaty zysków. Nasi Inwestorzy stają się EKO-RENTIERami. Przyjęty model biznesowy sprawił, że Inwestorzy, którzy dołączają do projektów INWE z Pracownią Finansową, nie muszą mieć specjalistycznej wiedzy z zakresu OZE ani nie muszą się angażować w biznes, bo nad wszystkim czuwają zarządzający. Mimo że nadzór nad procesem realizacji inwestycji sprawuje Grupa INWE, to Inwestorzy mają stały kontakt ze swoimi opiekunami oraz dostęp do specjalnie przygotowanego panelu z aktualizowanymi informacjami o swoich inwestycjach. Dodam, że inwestując w OZE, wspiera się transformację energetyczną i jest się po prostu EKO.

Przeczytaj także

Energetyka wiatrowa w obecnej sytuacji związanej z inwazją Rosji na Ukrainę stanowi element, który może pomóc skutecznie odsunąć Rosję od Europy. Polska zwraca się coraz bardziej przychylnie ku inwestycjom w alternatywne dla węgla, ropy i gazu, źródła energii, a wyniki wietrzności dają potwierdzenie potencjału tego runku. W pierwszym kwartale tego roku uruchomione elektrownie wiatrowe grupy INWE odnotowały ogólną, rekordową dostępność średnią na poziomie 95,6%. Partner branżowy pracuje intensywnie nad uruchomieniem kolejnych turbin m.in. w projektach EEW13, EEW17, EEW25.

W dniu 20 kwietnia w ekskluzywnych wnętrzach salonu Balamonte w Warszawie odbył się panel dyskusyjny z transmisją on-line pt. ‘Inwestycje w OZE nie tylko dla milionerów’. Uczestnikami wydarzenia byli m.in. przedstawiciele Pracowni Finansowej oraz gość specjalny – Pan Janusz Piechociński – ekonomista, poseł na Sejm, były wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Gospodarki, aktualnie Prezes Izby Przemysłowo Handlowej Polska-Azja.

10.10 godz. 20:00