Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Aktualności

Fotowoltaika przegoniła pozostałe inwestycje i zamknęła rok kwotą ponad 33 mln PLN

8 lutego 2023

Rok 2022 został zdominowany w inwestycjach przez OZE. Największą kwotę Inwestorzy ulokowali w projekty przemysłowej fotowoltaiki. Elektrownie słoneczne odnotowały również najwyższą średnią kwotę inwestycji. Jak to się stało, że jeden z najnowszych projektów w ofercie cieszył się największą popularnością, opowiedziała Małgorzata Rosiak, Investment Manager Pracowni Finansowej.

Projekty przemysłowej fotowoltaiki znajdują się w portfolio Pracowni Finansowej od niedawna, a zajęły w 2022 roku pierwsze miejsce z kwotą łącznie 33 milionów PLN zainwestowanych przez inwestorów– co wzbudza takie zainteresowanie?

Bardzo istotnym powodem dużego zainteresowania udziałami w farmie fotowoltaicznej jest bezpieczeństwo tego projektu. Instalacja fotowoltaiczna budowana jest w oparciu o fabrycznie nowe podzespoły. Cechuje ją wysoka przewidywalność produkcji, wysoki poziom dostępności, niska awaryjność instalacji, niskie ryzyko przerwania produkcji oraz możliwość relatywnie taniego ubezpieczenia tego ryzyka. To wszystko sprawia, że dochody z tego biznesu są wysoce przewidywalne. Udziały w elektrowni słonecznej mogą być składnikiem portfela inwestycyjnego, zwiększającym jego poziom bezpieczeństwa. Z punktu widzenia bezpieczeństwa, ważne jest również, że inwestor jako wspólnik spółki, staje się pośrednio współwłaścicielem jej majątku, w skład którego wchodzą nie tylko sprzęt i infrastruktura towarzysząca, ale także wartości niematerialne, takie jak pozwolenia, decyzje, koncesje. Inwestycja oparta jest o realną wartość, czyli majątek, który można zidentyfikować, zmierzyć, ubezpieczyć, odtworzyć czy ulepszyć, czyli zwiększyć wartość. 

Czy aspekt generowania zysków z zielonej energii, czyli wspierania ekologii także ma znaczenie?

Inwestorzy wiedzą, że na energii elektrycznej obecnie się zarabia, staje się ona coraz droższa. Wynika to m.in. ze wzrostu cen paliw kopalnych, praw do emisji CO2, konieczności modernizacji i transformacji krajowej energetyki oraz uniezależnienia się od dostaw energii z Rosji. Coraz częściej inwestorzy zwracają uwagę na aspekt odpowiedzialności społecznej i etyczne inwestowanie, czyli takie, gdzie mają wpływ na poprawę jakości życia, ekologię. W przypadku inwestycji w farmę słoneczną te cele są realizowane. Oprócz zysków jakie inwestorzy mogą otrzymywać nawet dwa razy do roku, jest to wytwarzanie zielonej energii, czyli ochrona środowiska, poprawa jakości powietrza dla przyszłych pokoleń, ale zmiany w klimacie, spowodowane emisją gazów cieplarnianych zachodzą tak szybko, że zaczynają dotykać nas już obecnie. Farma słoneczna ma nawet większe znaczenie dla ochrony środowiska niż elektrownia wiatrowa. Wyłączony z intensywnej eksploatacji rolniczej teren (farmy stawia się na słabych glebach od IV klasy w górę), dotychczas intensywnie opryskiwany chemicznie, w celu uzyskania monokultury, staje się bioróżnorodną łąką kwietną, o bogatej bazie pokarmowej w postaci bezkręgowców. W takich warunkach pojawiają się stanowiska lęgowe ptaków, owady zapylające, płazy i gady. 

To był rok, w którym inwestorzy przeznaczali na inwestycje w projekty PV średnio ok. 250 tys. PLN. Jaka była minimalna kwota inwestycji w tych projektach i jak wygląda strategia inwestycyjna?

Minimalna kwota z jaką można było dołączyć do projektu PV1, czyli pierwszego projektu farmy fotowoltaicznej, wynosiła 52 500 PLN. Inwestorzy nabywali min. pakiet 10 udziałów. Dotychczasowi inwestorzy Pracowni Finansowej mogli nabyć pakiet w preferencyjnej, niższej cenie, czyli 5 000 zł za udział. Inwestycja została przygotowana z myślą o Inwestorach, którzy poszukują nowych możliwości generowania stałego, przewidywalnego i pasywnego dochodu. W naszym modelu biznesowym inwestorzy obejmują notarialnie udziały finansując przy tym budowę ekologicznej elektrowni słonecznej, aby czerpać zyski z pracy takiego przedsięwzięcia. Biznes może funkcjonować przez dziesiątki lat dzięki systematycznej wymianie sprzętu na nowszy, wydajniejszy, co może podnosić rentowność, a co za tym idzie wartość spółki, czyli też posiadanych przez Inwestorów udziałów. Co do zasady strategia takiego biznesu zakłada generowanie atrakcyjnych, stóp zwrotu w sposób pasywny dla Inwestora, a dodatkowo ochronę kapitału przed inflacją. Wraz ze wzrostem cen energii rosną przychody elektrowni.

Na jakim etapie realizacji są projekty, do których dołączali inwestorzy w 2022 roku i kiedy mogą spodziewać się oni pierwszych wypłat zysków?

W 2022 inwestorzy mogli dołączyć do inwestycji PV1 składającej się z farm o łącznej mocy 4 MW. Projekt realizowany w grupie INWE i finansowany przez inwestorów Pracowni Finansowej, uzyskał przychody z tytułu produkcji farmy Dobrzelewice (1MW). Ponadto uruchomiona została farma w Tursku Wielkim (2MW), która obecnie znajduje się na etapie uzyskiwania koncesji na sprzedaż energii. Pierwszy przychód za produkcję za cały okresu od uruchomienia, uzyskany zostanie po jej otrzymaniu. Pierwsze zyski z uruchomionej części farmy zostały właśnie wypłacone wspólnikom. 

Jakie plany na ofertę dla inwestorów w 2023 roku? Na co warto zwrócić uwagę?

Aktualnie finansowany jest projekt PV3 uwzgledniający budowę farm fotowoltaicznych w Orzechowie i Węgorzynie. W tej spółce można nabyć jeszcze udziały inwestując kapitał już od 72 000 PLN lub od 390 000 PLN w pakiecie VIP. Realizacja projektu przewidziana jest na 2- 3 kwartał 2023 roku. Tutaj w pierwszej kolejności kontraktowane były komponenty, na które najdłużej się czeka, czyli stacje trafo. Równolegle realizowane są prace z operatorem, projektowane jest przyłącze. Droga kablowa jest zabezpieczona, prowadzone są rozmowy dotyczące konstrukcji. Łańcuch dostaw przebiega również bezproblemowo. Istotną rolę odgrywa pogoda, bo ona odpowiada za postęp prac, natomiast całość inwestycji jest dobrze zabezpieczona. Pierwsze wypłaty zysków z farmy PV3 są planowane na 15 stycznia 2024 roku. 

W projekcie PV3 pozostały już ostatnie udziały. Przy obecnych cenach energii estymacja zysków pozwala prognozować stopę zwrotu w tej inwestycji na poziomie 13% rocznie. Najważniejszy w inwestycjach w farmy PV jest jednak nie zysk, a podwyższony poziom bezpieczeństwa, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji, co uzasadnia większe kwoty inwestowane w ten sektor.

Naszym celem jest umożliwienie Inwestorom pomnażania kapitałów w projektach grupy INWE uwzgledniających ochronę przed inflacją, ale też regularne wypłaty zysków. Dlatego inwestycje w energetykę słoneczną są także elementem programu EKO-RENTIER. W połączeniu z projektami energetyki wiatrowej inwestorzy mogą w ten sposób uzyskiwać wypłaty nawet 4 razy w roku i jednocześnie wspierać walkę z zanieczyszczonym powietrzem i ocieplaniem klimatu, inwestując odpowiedzialnie.

Przeczytaj także

Energetyka wiatrowa w obecnej sytuacji związanej z inwazją Rosji na Ukrainę stanowi element, który może pomóc skutecznie odsunąć Rosję od Europy. Polska zwraca się coraz bardziej przychylnie ku inwestycjom w alternatywne dla węgla, ropy i gazu, źródła energii, a wyniki wietrzności dają potwierdzenie potencjału tego runku. W pierwszym kwartale tego roku uruchomione elektrownie wiatrowe grupy INWE odnotowały ogólną, rekordową dostępność średnią na poziomie 95,6%. Partner branżowy pracuje intensywnie nad uruchomieniem kolejnych turbin m.in. w projektach EEW13, EEW17, EEW25.

W dniu 20 kwietnia w ekskluzywnych wnętrzach salonu Balamonte w Warszawie odbył się panel dyskusyjny z transmisją on-line pt. ‘Inwestycje w OZE nie tylko dla milionerów’. Uczestnikami wydarzenia byli m.in. przedstawiciele Pracowni Finansowej oraz gość specjalny – Pan Janusz Piechociński – ekonomista, poseł na Sejm, były wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Gospodarki, aktualnie Prezes Izby Przemysłowo Handlowej Polska-Azja.

10.10 godz. 20:00