Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Zainwestuj w ENEVI

Inwestuj w energię odnawialną na Ukrainie

Opis projektu

ENEVI to projekt inwestycyjny charakteryzujący się obecnie największą rentownością spośród dostępnych na rynku inwestycji w elektrownie wiatrowe.

Projekt ENEVI jest efektem poszukiwań nowych rynków dla rozwoju branży odnawialnych źródeł energii. Ukraina okazała się najlepszym z możliwych rozwiązań i za jej wyborem stoją najwyższe w Europie taryfy gwarantowane, lokalizacja przy granicy z Polską oraz możliwość prawnego zabezpieczenia inwestycji. ENEVI to biznes dla wszystkich pasjonatów rynku OZE, którzy szukają atrakcyjnych alternatyw inwestycyjnych generujących optymalne stopy zwrotu i będących jednocześnie realnym wsparciem ochrony środowiska.

Przesłanki rozwoju energetyki wiatrowej na Ukrainie

W grudniu 2016 roku rząd w Kijowie opublikował Strategię Energetyczną Ukrainy do 2035 roku. Zgodnie z założeniem udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym ma wzrosnąć z 5,7% w 2015 roku do 11% w 2025 roku, a w roku 2035 do 21,9%. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wsparcie inwestorów szeregiem ułatwień w procesach administracyjnych, korzystnymi zapisami w prawie energetycznym Ukrainy oraz gwarantowanymi taryfami na sprzedaż ”zielonej energii”. W związku z tym Ukraina staje się bardzo atrakcyjnym rynkiem z ogromnym potencjałem wzrostu.

Od dłuższego czasu przyglądaliśmy się rozwojowi tego rynku, a w styczniu 2017 zapadła decyzja o realizacji projektu farmy wiatrowej o mocy do 14 MW w miejscowości Dobrosin w obwodzie lwowskim. W projekcie będą zastosowane turbiny GE 77sl o mocy 1,5 MW oraz Vestas V90 o mocy 3 MW. Gwarantowane stawki sprzedaży ”zielonej energii” na Ukrainie pozwolą osiągnąć rentowność przekraczającą kilkanaście procent rocznie.

Kluczowe czynniki inwestycji:

 

 • Nabywając udziały Inwestor staje się właścicielem aktywa umożliwiającego generowanie optymalnych dla projektu stóp zwrotu, które w razie potrzeby może być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym oraz podlega dziedziczeniu
 • Wykorzystując efekt synergii i działając w oparciu o sprawdzony model biznesowy, Inwestor może zarabiać na produkcji zielonej energii. Rolą ENEVI S.A. jest zebranie wielu inwestorów w spółce celowej i zarządzanie projektem oraz wszelkimi kwestiami administracyjnymi przez cały okres pracy turbin
 • Na mocy aktu notarialnego Inwestor staje się współwłaścicielem całego majątku spółki, którego wartość znacząco rośnie wraz z postępem projektu i nie jest obciążona żadnymi zastawami, gdyż inwestycja jest realizowana bez udziału banku
 • W modelu biznesowym ENEVI S.A. Inwestor może stać się współwłaścicielem elektrowni wiatrowej nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Wszelkie koszty w trakcie trwania projektu zostały uwzględnione w cenie udziałów
 • Bezpieczeństwo inwestycji gwarantuje forma prawna przedsiębiorstwa i polski Kodeks Spółek Handlowych. Pełną odpowiedzialność za zobowiązania Spółki Celowej ponosi wyłącznie sama spółka i jej zarząd
 • W pierwszym etapie projektu farmy wiatrowej zostaną zastosowane turbiny największych światowych producentów (GE i VESTAS)

Państwowe gwarancje

Interesy polskich Inwestorów, chronione są przez obowiązujące na Ukrainie przepisy prawa oraz umowy międzynarodowe. Należą do nich: ustawa o działalności inwestycyjnej z 18 września 1991 r. oraz ustawa o trybie inwestycji zagranicznych z 19 marca 1996 r., a także umowa pomiędzy Polską a Ukrainą o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji z 12 stycznia 1993 r.

Zgodnie z przepisami tych aktów prawnych inwestorzy zagraniczni posiadają szerokie prawa i gwarancje państwowe, m.in.:

 • równe traktowanie inwestorów krajowych i zagranicznych wobec stosowanych przepisów prawnych;
 • inwestycje zagraniczne na Ukrainie nie podlegają nacjonalizacji;
 • stabilność przepisów prawnych – w przypadku ich zmiany na niekorzyść inwestora zagranicznego ma on możliwość wnioskować o zastosowanie gwarancji, w przeciągu 10 lat od wejścia w życie nowych przepisów;
 • transfer zysków, dochodów i innych środków uzyskanych w wyniku realizacji inwestycji zagranicznych;
 • dodatkowo wszystkie inwestycje w energetykę zabezpieczone są umowami międzynarodowymi, m.in. traktatem Europejskiej Karty Energetycznej.

Źródło: www.rp.pl

Dołącz do aktualnego projektu:

*Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny. Informacja dotyczy przystąpienia do spółki celowej zarządzającej inwestycją terminową. Ostateczna wysokość zysku zależy od modelu współpracy i została określona na podstawie warunków aktualnych na dzień 16.04.2019r. Szczegółowe warunki naliczania, wypłaty zysku, informacje o ryzyku, a także warunki współpracy regulują umowy dostępne na stronie www.pracownia-finansowa.pl oraz udostępniane po kontakcie z przedstawicielami Pracowni Finansowej.

12.07 godz. 20:00