Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Aktualności

Energetyka jutra, zaczyna się dziś – Paweł Mazur z grupy INWE, relacjonuje EuroPower

8 czerwca 2022

W dniach 7-8 kwietnia w Warszawie, odbyła się 35. Konferencja Energetyczna EuroPOWER  i 5. Kongres OZE Power. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń świata energii w Polsce, w którym udział biorą politycy, przedsiębiorcy, naukowcy i eksperci branży energetycznej.

Udział w wydarzeniu wziął również jeden z przedstawicieli grupy INWE. Paweł Mazur odpowiada za realizację projektów farm fotowoltaicznych, do których można dołączyć z Pracownią Finansową.

Najważniejsza debata dotyczyła rozwoju sieci elektroenergetycznych w Polsce

W czasie rozmowy głośno wybrzmiało, że lawinowo przyrasta moc przyłączeniowa, głównie z OZE. Mamy około 17,5 GW przyłączonej mocy, a do 2030 roku planowany jest jej wzrost o kolejne 30 GW. Wzrost ciągnie za sobą szereg wyzwań i problemów, a największym z nich są sieci dystrybucyjne, czyli fundament OZE.

Kwestia URE i identyfikacja potrzeb

Poruszony został również temat Urzędu Regulacji Energetyki (URE) i projektu, który prowadzi. Dotyczy on głównie identyfikacji potrzeb, np. inwestycyjnych, a także pozyskiwania finansowania, czy też prac w szerokim gronie interesariuszy. Celem jest integracja OZE oraz cyfryzacja sieci, aby było możliwe zarządzanie zdecentralizowanym systemem. 100 mld zł., to suma inwestycji planowanych na rozwój sieci elektroenergetycznych.

Operatorzy sieci elektroenergetycznych, przyłączają coraz większą liczbę odbiorców. Do końca 2022 roku Tauron planuje wydać około 150 tysięcy warunków przyłączeń. Integralnie rośnie także liczba umów o przyłączenie do sieci. Rosną również koszty inwestycji w sieć, m.in. przez wzrost cen komponentów. Warto również wspomnieć, że operatorzy uzgadniają z URE plany rozwoju na nową perspektywę do 2028 roku.

Operatorzy dystrybucyjni, a rozproszony rynek energii

Kolejnym poruszonym aspektem jest prawidłowe funkcjonowanie rozproszonego rynku energii, a co za tym idzie, niezbędne jest wydzielenie spółek dystrybucyjnych. Można tu posiłkować się przykładem PKP Energetyka, który pokazuje, że wspomniane wydzielenie działa na korzyść, bo nie jest dociążone innymi kosztami spółek kapitałowych z Grupy. Wniosek – trzeba odciążyć operatorów dystrybucyjnych z innych kosztów, które nie są związane z ich główną działalnością, czyli modernizacją i obsługą inwestycji sieciowych.

Milowym krokiem jest zdynamizowanie ruchu prosumenckiego. Wszystko po to, by prosument mógł stać się aktywnym graczem na rynku magazynu energii, a co za tym idzie – aby nie wykorzystywał go tylko na swoje potrzeby.

Warunki przyłączenia do sieci w projektach inwestycyjnych

Ważny wątek dotyczy również magazynów energii i zapowiedź ich dofinansowania. Warto nadmienić, że przedsiębiorcy realizujący projekty OZE, którzy nie uzyskali warunków przyłączenia do sieci, powinni kierować się w stronę magazynów energii, co pozwoli im generować przychody. Nie ma również potrzeby naliczania podwójnej mocy przyłączeniowej przez operatorów dla źródła wytwórczego i magazynów energii. Ten temat potrzebuje pilnej dyskusji i niewątpliwie naprawy, a wszystko po to, by udoskonalić i co za tym idzie, uprościć inwestorom warunki przyłączenia do sieci.

Dwudniowa konferencja zgromadziła ponad pół tysiąca aktywnych uczestników. „Energetyka jutra, zaczyna się dziś” jest jak najbardziej adekwatnym hasłem minionego wydarzenia. Pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość odnawialnych źródeł energii.

Dla Inwestorów Pracowni Finansowej informacje z EuroPOWER oznaczają, że w dobrym momencie dołączyli do sektora gospodarki, którego rozwój nabiera coraz większego tempa. Inwestorzy, którzy dopiero dołączą do projektów wiatrowych i fotowoltaicznych grupy INWE, nadal mogą liczyć na wysoką, rosnącą rentowność.

Jak dodaje Tomasz Wiśniewski, prezes Pracowni Finansowej – Dostępne dziś inwestycje pozwalają prognozować dwucyfrowe stopy zwrotu, a spodziewany dalszy wzrost cen energii może sprawić, że ich zyskowność, już w przyszłym roku przekroczy 20 – 25% rocznie.

Przeczytaj także

Energetyka wiatrowa w obecnej sytuacji związanej z inwazją Rosji na Ukrainę stanowi element, który może pomóc skutecznie odsunąć Rosję od Europy. Polska zwraca się coraz bardziej przychylnie ku inwestycjom w alternatywne dla węgla, ropy i gazu, źródła energii, a wyniki wietrzności dają potwierdzenie potencjału tego runku. W pierwszym kwartale tego roku uruchomione elektrownie wiatrowe grupy INWE odnotowały ogólną, rekordową dostępność średnią na poziomie 95,6%. Partner branżowy pracuje intensywnie nad uruchomieniem kolejnych turbin m.in. w projektach EEW13, EEW17, EEW25.

Inwestując w nośniki wartości, inwestujemy w projekty posiadające konkretną wartość materialną. Do takich inwestycji możemy zaliczyć także ekologiczne elektrownie, które jako potężne instalacje zarabiają na produkcji energii, wykorzystując do tego naturalne zasoby jak wiatr czy słońce. Inwestorzy dostrzegają coraz więcej zalet tego typu inwestycji, a podczas webinarów LIVE zadają wiele dodatkowych pytań ekspertom. Odpowiedzi na najbardziej nurtujące z nich przedstawiamy poniżej.

W dniu 20 kwietnia w ekskluzywnych wnętrzach salonu Balamonte w Warszawie odbył się panel dyskusyjny z transmisją on-line pt. ‘Inwestycje w OZE nie tylko dla milionerów’. Uczestnikami wydarzenia byli m.in. przedstawiciele Pracowni Finansowej oraz gość specjalny – Pan Janusz Piechociński – ekonomista, poseł na Sejm, były wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Gospodarki, aktualnie Prezes Izby Przemysłowo Handlowej Polska-Azja.

Okazja inwestycyjna
Zapraszamy do nowego projektu inwestycyjnego w farmę PV w Orzechowie o łącznej mocy 6,27 MW.
Inwestuj od: 70.000 zł. lub w pakiecie VIP: 300.000 zł. (liczba udziałów w pakiecie VIP ograniczona)
Prognozowana rentowność: 11,8% rocznie, w pakiecie VIP: 13,8%
Okazja tylko dla pierwszych 2500 udziałów...

10.10 godz. 20:00