Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Aktualności

Czy czeka nas luka inwestycyjna? Marta Łazarewicz z grupy INWE, relacjonuje konferencję PSEW

30 czerwca 2022

W dniach 13-15 czerwca 2022 roku przedstawiciele zespołu Energia Pro uczestniczyli w Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW). Energia Pro jest partnerem grupy INWE odpowiadającym za realizację projektów elektrowni wiatrowych, do których można dołączyć z Pracownią Finansową. Wydarzenie relacjonuje Marta Łazarewicz – Project Manager Energia Pro, towarzysząca w konferencji dyrektorowi zarządzającemu Energia Pro – Pawłowi Rochala.

Konferencja PSEW to największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie branżowe poświęcone energetyce wiatrowej. Jej tematem przewodnim, zresztą jak sama nazwa wskazuje, są odnawialne źródła energii oraz rozwój rynku energii w aspekcie wdrażania i eksploatacji technologii OZE w Polsce. Dzięki takim spotkaniom mamy możliwość wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat energetyki wiatrowej.

Spotkanie na szczycie OZE

W tegorocznym wydarzeniu uczestniczyło ok 1,5 tysiąca osób, w tym: przedstawiciele polskiego rządu, przedstawiciele rządu Litwy, Holandii oraz Norwegii, kierownictwo spółek energetycznych (Tauron, PGE), kierownictwo Urzędu Regulacji Energetyki oraz przedstawiciele kluczowych firm zajmujących się produkcją turbin wiatrowych (Vestas, Nordex, Vensys, Siemens Gamesa), firm zajmujących się budową elektrowni wiatrowych oraz fotowoltaicznych, spółek obrotu specjalizujących się w sprzedaży energii elektrycznej, firm zajmujących się certyfikacją i pomiarami wiatru.

Rola energetyki wiatrowej

Na konferencji poruszane były m.in. tematy związane z rolą energetyki wiatrowej w procesie transformacji energetycznej Polski i Europy, kluczowe kwestie przyłączenia do sieci, nowelizacja ustawy 10H, perspektywy biznesowe inwestycji w cPPA, zagadnienia związane z energetyką morską oraz wykorzystaniem zielonego obrotu.

Sympozjum było okazją do networkingu z wyżej wymienionymi przedstawicielami. Dla osób z branży takie wartościowe spotkania mogą być szansą m.in. na pozyskanie ofert/zakontraktowania zakupu turbin wiatrowych do projektów, uzyskanie ofert na zabezpieczenie sprzedaży wytworzonej energii, na kompleksowe wykonanie projektu, weryfikację możliwości przyspieszenia realizacji dotychczasowych koncepcji w zakładach energetycznych, a przede wszystkim dają możliwość wymiany doświadczeń i poszerzenia biznesu w energetyce wiatrowej.

Modernizacja i możliwości przyłączeniowe

Na konferencji przedstawiciele polskiego rządu, zobowiązali się do przyspieszenia procesowania nowelizacji ustawy 10H, a w następnym kroku rozpoczęcia prac nad modernizacją systemu elektroenergetycznego, celem zwiększenia możliwości przyłączeniowych źródeł OZE. Jest to jeden z najpoważniejszych powodów opóźnień w realizacji projektów.

Luka inwestycyjna szansą na zwiększenie dochodów w projektach indywidualnych

Głównym wnioskiem z konferencji jest informacja, że najprawdopodobniej w najbliższych latach (rok- półtora), czeka nas tzw. luka inwestycyjna. Oznacza to, że pomimo nowelizacji ustawy 10H czas na realizację „zamrożonych” przez tę ustawę projektów wydłuży się o około 1-2 lata ze względu na dodatkowe zapisy w tejże ustawie, mówiące o obowiązkowych konsultacjach społecznych w gminach, na terenie których powstaje projekt oraz gminach sąsiednich. Oznacza to, że rynek dużych projektów wiatrowych czeka ponowne „zamrożenie”.

Dla Inwestorów Pracowni Finansowej informacje z konferencji PSEW oznaczają, że w związku ze spodziewaną luką inwestycyjną, wykonawcy, sprzedawcy energii, firmy zajmujące się finansowaniem projektów, będą poszukiwać możliwości współpracy z właścicielami kilkumegawatowych farm, czyli m.in. takich jak realizowane w ramach inwestycji finansowanych przez Inwestorów PF. Taka sytuacja może pozwolić na zdynamizowanie rozwoju, zwiększenie dochodów oraz przyspieszenie realizacji projektów.

Przeczytaj także

Energetyka wiatrowa w obecnej sytuacji związanej z inwazją Rosji na Ukrainę stanowi element, który może pomóc skutecznie odsunąć Rosję od Europy. Polska zwraca się coraz bardziej przychylnie ku inwestycjom w alternatywne dla węgla, ropy i gazu, źródła energii, a wyniki wietrzności dają potwierdzenie potencjału tego runku. W pierwszym kwartale tego roku uruchomione elektrownie wiatrowe grupy INWE odnotowały ogólną, rekordową dostępność średnią na poziomie 95,6%. Partner branżowy pracuje intensywnie nad uruchomieniem kolejnych turbin m.in. w projektach EEW13, EEW17, EEW25.

Inwestując w nośniki wartości, inwestujemy w projekty posiadające konkretną wartość materialną. Do takich inwestycji możemy zaliczyć także ekologiczne elektrownie, które jako potężne instalacje zarabiają na produkcji energii, wykorzystując do tego naturalne zasoby jak wiatr czy słońce. Inwestorzy dostrzegają coraz więcej zalet tego typu inwestycji, a podczas webinarów LIVE zadają wiele dodatkowych pytań ekspertom. Odpowiedzi na najbardziej nurtujące z nich przedstawiamy poniżej.

W dniu 20 kwietnia w ekskluzywnych wnętrzach salonu Balamonte w Warszawie odbył się panel dyskusyjny z transmisją on-line pt. ‘Inwestycje w OZE nie tylko dla milionerów’. Uczestnikami wydarzenia byli m.in. przedstawiciele Pracowni Finansowej oraz gość specjalny – Pan Janusz Piechociński – ekonomista, poseł na Sejm, były wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Gospodarki, aktualnie Prezes Izby Przemysłowo Handlowej Polska-Azja.

Okazja inwestycyjna
Zapraszamy do nowego projektu inwestycyjnego w farmę PV w Orzechowie o łącznej mocy 6,27 MW.
Inwestuj od: 70.000 zł. lub w pakiecie VIP: 300.000 zł. (liczba udziałów w pakiecie VIP ograniczona)
Prognozowana rentowność: 11,8% rocznie, w pakiecie VIP: 13,8%
Okazja tylko dla pierwszych 2500 udziałów...

27.06 godz. 20:00