Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Pytania i odpowiedzi

Gdzie przechowujecie pieniądze, które wpłacam?

Pieniądze z tytułu objęcia przez Inwestora udziałów trafiają bezpośrednio na konto Elektrowni, której Inwestor staje się współwłaścicielem. Zgodnie z zapisami umowy inwestycyjne mogą i są wykorzystywane jedynie w celu realizacji Inwestycji.

Do jakich dokumentów firmy mam wgląd jako udziałowiec?

Do wszystkich dokumentów dotyczących danej spółki celowej.

Jak i gdzie można sprawdzić czy Wasza firma jest wiarygodna?

Większość działań związanych z inwestycją znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej; w siedzibie firmy jest wgląd do dokumentacji i umów zawieranych przez firmą, w KRS oraz na stronach Komisji Nadzoru Finansowego (czy nie znajdujemy się na liście ostrzeżeń). Dodatkowo istnieje możliwość rozmowy z dotychczasowymi klientami firmy. A także wgląd do udzielonych nam rekomendacji.

Czy w Polsce mamy odpowiednie warunki klimatyczne dla tego typu inwestycji?

We wszystkich proponowanych przez Pracownie Finansową lokalizacjach zostały przeprowadzone badania zasobów energetycznych z wiatru. Wyniki tych badań po nałożeniu na krzywą turbiny w sposób precyzyjny potrafią określić jaka ilość prądu zostanie wyprodukowana. To z kolei pozwala na oszacowania zyskowności danej inwestycji. Warto w tym miejscu wspomnieć, że nasz zachodni sąsiad położony w tej samej strefie klimatycznej i wietrznej jest jednym ze światowych liderów, jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej z wiatru.

Co jeśli zakład energetyczny odmówi zakupu wyprodukowanej energii?

Prawdą jest, że w przypadku szczególnie dużych farm zakłady energetyczne odmawiają i nie chcą się zgodzić na ich przyłączenie. W przypadku modelu rozproszonego, który państwu proponujemy ten problem nie występuje. Pracownia Finansowa zaprasza do objęcia udziałów w spółkach, które posiadają podpisane stosowne umowy z zakładem energetycznym. Odkup 100% wyprodukowanej energii jest więc zagwarantowany prawem.

Czy dywidenda jest gwarantowana?

Każdy z udziałowców konkretnej spółki celowej, która prowadzi działalność gospodarczą jest świadomy braku możliwości gwarantowania określonej z góry wysokości dywidendy w każdym roku jej funkcjonowania. Szereg zmiennych mających wpływ na ostateczny wynik finansowy takich choćby jak siła wiatru w danym roku czy cena energii elektrycznej nie pozwala na tego typu gwarancje. Nie zmienia to jednak faktu, że tego typu inwestycja jest jedną z bezpieczniejszych form inwestycji, gdyż prognozowany zysk spółki oparty jest na podstawie konkretnych danych takich jak badania wietrzności i średnia cena energii wraz z prognozą na przyszłe lata podaną przez resort gospodarki. Dzięki temu przy sprzyjających okolicznościach np. dużej wietrzności w danym roku możliwa jest sytuacja, w której inwestor zarobi znaczniej więcej niż podawane w modelu finansowym 14%.

W jakim terminie od uruchomienia elektrowni zacznie się sprzedaż energii elektrycznej?

Od razu po uruchomieniu. Uruchomienie oznacza start produkcji energii, która na podstawie umowy przyłączeniowej z Zakładem Energetycznym musi zostać w 100% zakupiona przez ten podmiot.

Jaki jest okres wyjścia z inwestycji?

Inwestor zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych jest pełnoprawnym właścicielem zakupionych przez siebie udziałów. Oznacza to, że nie może być ograniczany w zbyciu udziałów na rynku wtórnym poprzez ponoszenie kar umownych czy innych tego typu instrumentów. Daje to klientowi wolną rękę, jeżeli chodzi o termin wyjścia z inwestycji. Na potrzebę inwestycji Pracownia Finansowa sama przygotowała dwa scenariusze postępowania. Pierwszy – zakłada eksploatację turbiny przez okres około 25-30 lat z roczną stopą zwrotu na poziomie 14%. Drugi – sprzedaż całej elektrowni do Zakładu Energetycznego po 2-3 latach od jej uruchomienia z minimum 100% zyskiem.

16 lipca godz. 20:00