Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 270 11 10

Aktualności

Rozpoczęliśmy zapisy do nowego projektu EKON

26 marca 2018

Inwestuj w moc obliczeniową z własnym źródłem energii odnawialnej

EKON, to połączenie Elektrowni Wiatrowej z Kontenerowym Centrum Obliczeniowym, realizowane w celu wygenerowania maksymalnego zysku z dbałością o bezpieczeństwo inwestycji.

Strategia inwestycyjna zakłada diametralne zwiększenie rentowności w projekcie działającej już Elektrowni Wiatrowej 15, do którego nadal można dołączać w roli Inwestora. W kolejnym etapie projekt ma pozwolić na wybudowanie Elektrowni Wiatrowych – 9, 10, 13, 14, 16 i 17 bez udziału kredytowania bankowego i ryzyka z nim związanego.

Rentowność inwestycji dla wspólników może wynieść, według ostrożnych kalkulacji 20 – 30% rocznie. Wysoka stopa zwrotu jest efektem bardzo wysokiej opłacalności sprzedaży mocy obliczeniowej, wykorzystywanej do wydobycia kryptowalut, a bezpieczeństwo wynika  z dostępu do taniej energii. W efekcie pozwoli to na generowanie zysków nawet gdyby kursy wydobywanych kryptowalut spadły do bardzo niskich poziomów.

W projekcie EKON zastosujemy pierwsze KCO chłodzone zanurzeniowo cieczą niskowrzącą. Ta przełomowa technologia wydłuża żywotność sprzętu, pozwala podkręcać komputery o kilkadziesiąt procent, eliminuje hałas i umożliwia sprzedaż ciepła. Więcej na ten temat tuaj: https://www.pnt24.pl/chlodzimy-plynem-36-plyt-hashujacych/

Dzięki koncesji na sprzedaż energii elektrycznej, która zostanie uzyskana w najbliższej przyszłości, nadwyżki energii będą mogły być sprzedawane po cenach rynkowych do odbiorców końcowych, co stanowić będzie dodatkowe źródło przychodu dla EKON.

Pakiety Cena udziału Szacowana roczna stopa zwrotu
Podstawowy (min. 5 udziałów) 10 000 zł za udział 20,21%
W pakiecie VIP (min. 40 udziałów) 9 000 zł za udział 22,46%

 

KORZYŚCI

 • Wysoki zysk z inwestycji dzięki własnej energii elektrycznej
 • Zwrot zainwestowanego kapitału w relatywnie krótkim okresie
 • Dwa źródła dochodu w spółce (sprzedaż mocy obliczeniowej i energii elektrycznej)
 • Zastosowanie najnowocześniejszego sprzętu na rynku
 • Zagwarantowany system wsparcia dla elektrowni wiatrowej na kolejne 9 lat
 • Biznes oparty o udziały w przedsiębiorstwie. Udziały są dziedziczone, mogą być sprzedane lub podarowane
 • Inwestor na mocy aktu notarialnego staje się współwłaścicielem całego majątku spółki
 • Ochrona środowiska poprzez konsumowanie energii z OZE

SCHEMAT INWESTYCJI

 • Przystąpienie inwestora do spółki
 • Zakup kontenerowego centrum obliczeniowego i podłączenie do elektrowni
 • Podział zysku spółki wynikającego ze sprzedaży mocy obliczeniowej oraz nadwyżek energii elektrycznej.

 

Pliki do pobrania

Przeczytaj także

Doświadczenie naszych ekspertów, sprawna komunikacja, a także systematyczne przekazywanie raportów okresowych sprawiają, że Inwestorzy chętnie przyłączają się do projektów inwestycyjnych…

Jest to szczególnie ważna informacja dla tych, którzy już od jakiegoś czasu zadawali nam pytania o realizację przelewów w bitcoinach

Zysk został osiągnięty między innymi dzięki restrykcyjnej polityce kosztowej oraz profesjonalnemu systemowi zarządzania.

Pracownia Finansowa 2017 - Rewind

Rok 2017 był kolejnym, niełaskawym rokiem dla inwestycji w elektrownie wiatrowe. Pracownia Finansowa opracowała jednak kilka scenariuszy podnoszących rentowność działających już elektrowni wiatrowych

27 listopada godz. 20:00